1 kwietnia startuje „Mobilny Urzędnik”

2022-03-23

Samorząd Pyskowic wprowadza spore udogodnienie dla osób o szczególnych potrzebach. Od 1 kwietnia to pracownicy urzędu dotrą do mieszkańców, którzy – np. z powodu niepełnosprawności - do urzędów dotrzeć nie mogą. W ten sposób będą oni mogli m.in. złożyć deklarację „śmieciową” czy wniosek o dofinansowanie wymiany przestarzałego pieca.

Grafika z logo Pyskowic (zarysy odwróconych do siebie twarzy z profilu, po lewej w kolorze czerwonym, po prawej w czarnym i Fundacji Partycypacji Społecznej oraz sylwetka biegnącego człowieka z teczką w dłoni i napis: Mobilny Urzędnik.

Dla kogo ułatwienie?

Z usługi będą mogli skorzystać mieszkańcy Pyskowic o szczególnych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności lub wieku, a w szczególności osoby: z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, w wieku powyżej 65 lat, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, osoby zależne w wieku powyżej 15 lat, opiekunowie osób zależnych i w ramach pieczy zastępczej.

Na czym polega pomoc?

Usługa „Mobilny urzędnik” polega na świadczeniu usług w miejscu pobytu klienta. W ten sposób mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu, nie wychodząc z domu będą mogli na przykład złożyć wniosek o dotację w programie „Czyste powietrze”, czy o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Usługi w ramach "Mobilnego Urzędnika" będą realizowane co najmniej raz w tygodniu, w czwartki od godz.
09:00 do 12.00. Mogą być jednak zawieszone, np. w przypadku złej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 lub innych nieprzewidzianych sytuacjach.

Jak skorzystać z usługi?

Aby umówić wizytę należy dokonać zgłoszenia, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub też osobę trzecią np. członka rodziny, opiekuna faktycznego) dzwoniąc na numer + 48 32 332 60 00 (od poniedziałku do piątku, 8:00 - 10:00), wysyłając e-mail na adres mobilny@pyskowice.pl lub wiadomość sms na numer +48 601 468 933 (w przypadku osób, które nie mają możliwości komunikacji głosowej, są np. głuche, słabosłyszące, ze schorzeniami w obrębie aparatu mowy). Osoba trzecia może zrobić to też osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 107, od poniedziałku do piątku, 8:00 – 10:00).

Zgłoszenie powinno zawierać opis sprawy, powołanie się na upoważnienie (szczególną potrzebę) do skorzystania z usługi "Mobilnego Urzędnika", imię i nazwisko, adres świadczenia usługi, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania usługi dostępne są na stronie BIP UM w Pyskowicach, w zakładce (link) https://bip.pyskowice.pl/Mobilny Urzędnik

Usługa realizowana jest przez samorząd Pyskowic w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji Partycypacji Społecznej ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.