15 dawców, 7 litrów krwi. Pyskowiczanie pokazali serce

2020-08-06

Tydzień temu mieszkańcy naszego miasta mogli  oddawać krew w mobilnym punkcie na rynku. Zgłosiło się 15 dawców, od których pobrano w sumie aż blisko 7 litrów tego życiodajnego płynu.  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowc, organizator akcji, podkreśla, że  w dobie koronawirusa i w okresie wakacyjnym to naprawdę dobry wynik.

15 dawców, 7 litrów krwi. Pyskowiczanie pokazali serce

Covid-19 zmienia nasze nawyki, ustanawia na nowo priorytety.  Krew potrzebna jest jednak każdego dnia i nie zmieni tego żadna epidemia. W minionym okresie większość planowanych zabiegów została odwołana, ale pacjenci w nadzwyczajnych sytuacjach - po wypadkach, przeszczepach, w trakcie leczenia chorób nowotworowych -  nie mogli czekać. Obecnie częściowo wracają również planowe zabiegi, co pociąga dalszy wzrost zapotrzebowania na krew i jej składniki.


Dlatego wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic dziękujemy mieszkańcom Pyskowic, którzy w tym trudnym czasie gotowi byli podzielić się tym, co najcenniejsze.


A tych, dla których miniony termin z jakichś powodów był niewygodny, RCKiK zaprasza do oddziału terenowego w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. (32) 278 98 38) lub 17 sierpnia w godzinach 12.00-15.00 do specjalnego ambulansu na gliwicki plac Krakowski.