15 LAT PARTNERSTWA, 15 LAT PRZYJAŹNI Z FLÖRSHEIM

2020-04-30

W najbliższą niedzielę, w bardzo ważne dla wszystkich Polaków święto Konstytucji 3 Maja, Pyskowice obchodzić też będą jubileusz wydarzenia o dużym znaczeniu dla miasta.  Przypada wtedy 15. rocznica porozumienia o partnerstwie z Flörsheim nad Menem. Okrągła rocznica to dobry powód, żeby przyjrzeć się historii i efektom tej współpracy.

15 LAT PARTNERSTWA, 15 LAT PRZYJAŹNI Z FLÖRSHEIM

3 maja 2005 ówcześni gospodarze Pyskowic i Flörsheim złożyli swoje podpisy pod Przysięgą Bliźniaczego Partnerstwa. W uroczystości uczestniczyła aż 62-osobowa delegacja z Niemiec na czele z burmistrzem Ulrichem Krebs. Do kontrasygnaty ze strony Pyskowic doszło w październiku tego samego roku,  w trackie wizyty podczas obchodów Dnia Zjednoczenia Niemiec.

 

 

Podpisanie porozumienia przypieczętowało współpracę nawiązaną rok wcześniej. Początek dały kontakty w 2004, a już kilka miesięcy później zapadła decyzja o sformalizowaniu partnerstwa. Oba miasta łączy wiele podobieństw, m.in. pod względem wielkości, ilości mieszkańców oraz struktury gospodarczej. Ale również coś więcej – autentyczna nić sympatii. Od samego początku stosunkom towarzyszyły bardzo życzliwe relacje między władzami jak i mieszkańcami obu miast.

 

Porozumienie otwarło pole do ożywionej współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, wymiany młodzieży. Jednym z punktów na tej drodze było powołanie do życia we wrześniu 2005 Towarzystwa Przyjaciół Pyskowic i Flörsheim. Dowodem zainteresowania współpracą z drugiej strony było utworzenie bliźniaczego stowarzyszenia u niemiekiego partnera. Wyrazem współpracy jest zacieśnianie relacji na każdym szczeblu wspólnot obywatelskich obu miast.

 

Mijające 15 lat to czas działań na rzecz zbliżenia i integracji obu miast. Okresem szczególnie intesywnych kontaków były lata 2006-2009. Duży w tym udział miały szkoły. Od jesieni 2005 r. partnerskie więzy połączyły Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach z Gimnazjum im. Grafa Stauffenberga z Flörsheim nad Menem. Rok później do polsko-niemieckiej  wymiany młodzieży dołączyło ówczesne Gimnazjum nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3), które na początek zaprosiło do siebie uczniów z Sophie-Scholl Schule.
Pierwszym dużym projektem w dziedzinie kształtowania młodych pokoleń były warsztaty w Krzyżowej w 2006, połączone z pobytem młodzieży w domach ich polskich i niemieckich rówieśników. Rok później doszło do wizyty uczniów z naszego miasta we Flörsheim i rewizyty ich niemieckich kolegów w Pyskowicach. Również kolejne lata obfitowały w  przykłady wymiany młodzieży i współpracy placówek edukacyjnych.

Współdziałanie przynosi też owoce na polu kultury. Latem 2007 roku we Flörsheim koncertowała Schola Cantamus Domino. Zaproszenie było z kolei pokłosiem wizyty rok wcześniej, z której goście z Niemiec wywieźli niezatarte wrażenia z występu tego chóru. Mieszkańcy Pyskowic mieli zaś okazję zapoznać się z bogactwem muzyki sakralnej zachodnich sąsiadów w 2008 r. podczas występu chóru „Flörsheimer Kantorei" w kościele p.w. św. Mikołaja.

Jednym z fundamentów partnerstwa są bliskie kontakty między mieszkańcami i przedstawicielami samorządu obu miast. Na przestrzeni ostatnich 15 lat regularnie, średnio co roku, Pyskowice i Flörsheim są gospodarzami delegacji z zaprzyjaźnionego miasta.  Często te pobyty są dla ich mieszkańców okazją, by po raz pierwszy zobaczyć, jak mieszkają sąsiedzi i zapoznać się z ich dziedzictwem kulturowym i dorobkiem artystycznym.

Nie brakowało wydarzeń symbolicznych. W 2007 roku honorowym gościem uroczystości na zakończenie prac renowacyjnych figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem był Ulrich Krebs. Dawny burmistrz Flörsheim zainicjował zbiórkę w rodzinnym mieście na odnowienie pyskowickiego zabytku. Podobną wymowę miało nadanie imienia naszego miasta nowemu rondu w Flörsheim. Oficjalne otwarcie ronda uświetnił występ młodzieży z teatru Carpe Diem.

W ten proces zasypywania historycznych podziałów wpisuje się działanie władz Pyskowic, o które zabiegali mieszkańcy miasta,  dotyczące odnowienia skweru na placu Poniatowskiego i nadania mu nazwy „Skwer Flörsheim nad Menem”. Dodatkowo, by  podkreślić dobrą wzajemną współpracę  na placu zostanie zamontowana pamiątkowa tablica.

Integracja międzynarodowa, poznawanie kultury i zwyczajów ojczystego kraju partnera oraz zacieśnianie współpracy to cele przyświecające wszystkim partnerskim działaniom. Po 15. latach można powiedzieć, że Pyskowice i Flörsheim zrobiły na tej drodze duże postępy. Pielęgnowane przez ten czas relacje są dowodem, iż umowa partnerska to nie tylko kilkanaście zdań na papierze, ale żywy kontakt i współdziałanie, to nie tylko wizyty władz samorządowych, ale przede wszystkim przyjaźń mieszkańców oraz konkretna realizacja zobowiązań i zadań.

 

- Zawierając partnerstwo staliśmy się wspólnotą. I pomimo tego, że dzieli nas prawie tysiąc kilometrów, to sądzę, że mieszkańcy Pyskowic i Flörsheim są znacznie bliżej siebie. Jesteśmy ponad wszelkimi podziałami i jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni – podkreśla sens współpracy burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.