29 maja startuje głosowanie PBO. Już dziś wybierz swoje zadanie!

2023-05-26

29 maja o godz. 9.00 rozpoczęło się głosowanie w VII edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Na wyrażenie swojego zdania mieszkańcy mają czas do 12 czerwca do godz. 15.00. Tegoroczna wartość PBO to 200 000 zł.

Zagłosować może każdy pyskowiczanin, który ukończył 13 lat bądź osiągnie ten wiek w roku bieżącym. Udział osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica/opiekuna. Jeden mieszkaniec może zagłosować tylko raz, na jedno zadanie i wybierając jeden ze sposobów - na papierze lub elektronicznie.

Formularze do głosowania dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach – w holu głównym na parterze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych przy placu Józefa Piłsudskiego 1, filii nr 1 przy ul. Traugutta 53, w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 27 oraz na stronie www.pyskowice.pl/Budżet Obywatelski/Pyskowicki Budżet Obywatelski 2023/2024 – VII edycja.

Uwaga – głosy w formie papierowej będzie można oddawać tylko w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, urna ustawiona jest w Biurze Obsługi Interesanta na parterze.

Głosy w formie elektronicznej zbierane są od 29 maja od godz.9.00 poprzez stronę internetową:
https://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski/formularz-elektroniczny-pbo-2023.html

Zapraszamy do udziału. Głosujmy i zmieniajmy Pyskowice!

Lista projektów dostępna jest pod linkiem:
https://www.pyskowice.pl/files/pl/budzet-obywatelski/595zadaniazakwalifikowanedogosowania.docx