71. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2010-09-01

W całym kraju obchodzone są dziś uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z września 1939 r., które tak boleśnie zmieniły bieg historii. W Pyskowicach uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele przy parafii Świętego Mikołaja w intencji wszystkich walczących o niepodległość Polski.

Następnie obchody przeniosły się pod Pomnik Patriotyczny przy Placu Piłsudskiego gdzie zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego oraz krótkiego referatu historycznego Pana Władysława Macowicza. Kwiaty pod Pomnikiem Patriotycznym złożyli: przedstawiciele władz samorządowych miasta z Burmistrzem Wacławem Kęską na czele, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Pyskowice, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej oraz dyrektorzy pyskowickich jednostek organizacyjnych wraz z młodzieżą.