„WIATR, WYPADEK, OGIEŃ, WODA – STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA”

2010-03-30

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju - zorganizował XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętność unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Na zdjęciu praca wykonana przez Martynę Kałuskę ze Szkoły Podstawowej nr 5

 

XII edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" i była skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz  gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, a także uczniów  szkół specjalnych.

 

Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej,  uczestniczących w suwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Coraz więcej wyzwań we współczesnym świecie stoi przed strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Człowiek powinien mieć  świadomość zmian zachodzących w naszym środowisku naturalnym oraz wiedzę na temat skutecznego radzenia sobie z nimi.

 

Celem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad i wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania  zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Tego typu konkurs daje możliwość rozwoju wyobraźni uczestników, podobnie jak akcje edukacyjne czy kampanie społeczne, gdzie promuje się m.in. zasady bezpiecznego zachowania.      

Urząd Miejski w Pyskowicach zorganizował eliminacje gminne konkursu,
w których udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych Nr 5 i 6, Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 Spośród nadesłanych prac jury, wyłoniło najlepsze, które zostały wysłane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach, aby wziąć udział w eliminacjach powiatowych.

 

Oto zwycięzcy  konkursu:

- w grupie I (uczniowie szkoły podstawowej grupa młodsza: 6 - 8 lat):

  • Martyna  KAŁUSKA - SP Nr 5
  • Piotr  OPIELKA - SP Nr 5
  • Mateusz BARAŃSKI - SP Nr 5

- w grupie II (uczniowie szkoły podstawowej grupa średnia: 9 - 12 lat):

  • Patrycja  POCZKAI - SP Nr 5
  • Tomasz BURZAN - SP Nr 5
  • Wiktoria  REIMANN - SP Nr 5

Wyróżnienia otrzymali: 

  • Zofia Muszewska -SP Nr 5
  • Julia Jarząbek -SP Nr 5
  • Natalia Nogieć -SP Nr 6
  • Kamil  Brodowy -ZSS

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy !