Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2008 wrzesień

2008-09-29

Serdecznie zapraszamy w piątek 10 października na godzinę 18.45 do kościoła p.w. św. Mikołaja na koncert angielskiej i niemieckiej muzyki chóralnej trzech stuleci w wykonaniu chóru z miasta partnerskiego Flörsheim na Menem „Flörsheimer Kantorei" pod dyrekcją Andreasa Grossmanna.

2008-09-29

W związku z przygotowywaniem projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PYSKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2009 ROK zwracamy się do organizacji pozarządowych o zgłaszanie ewentualnych uwag do w/w. W dniu 01.10.2008 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, osoba odpowiedzialna w tut. UM za współpracę z organizacjami pozarządowymi będzie do Państwa dyspozycji.

2008-09-19

3 października 2008r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się II konferencja Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach poświęcona racjonalizacji w zarządzaniu zużyciem mediów energetycznych w jednostkach organizacyjnych gminy Pyskowice. Inicjatorami konferencji są: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Józef Rubin oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dr inż. Waldemar Paszkowski.

2008-09-19

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy inaugurującej obchody 60-lecia Biblioteki pt. "Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach", która odbędzie się 26 września 2008 r. (piątek) o godzinie 14.00 w Muzeum Miejskim na Rynku.

2008-09-19
W środę, 24 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.
2008-09-19

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic,zarówno dużych jak i małych,do udziału w "BIEGU JESIENI 2008", który odbędzie się 26 września br. o godz. 16.00 na Zaolszanach.

2008-09-09

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Gliwice informuje, że w związku z prowadzonymi robotami przebudowy drogi krajowej DK 94 w Pyskowicach na odc. od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z ul. Poznańską zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia wlotów wszystkich dróg podporządkowanych względem w/w drogi krajowej i wyznaczenie objazdów.

Dlatego też w okresie od dnia 9.09.2008 r. do dnia 15.10.2008 r. wprowadzone zostaną następujące objazdy:

2008-09-09

W sierpniu br. została opracowana Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice. Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania można zgłaszać pisemnie (p. 107 tut. Urzędu) w terminie do 30 września 2008 r. Treść dokumentu.

2008-09-08
Wszystkie osoby, które zakupiły cegiełki podczas Dożynek, zachęcamy do uważnego sprawdzenia swoich numerów. Jeszcze wiele głównych nagród nie zostało odebranych. W przypadku wygranej nagrody można odebrać w siedzibie Caritas przy parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach.
2008-09-05

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach 27.09-15.10.2008r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów.

2008-09-04

Po prawie dwóch latach współpracy z Komisją Heraldyczną - Pyskowice mają nowy herb. Uporządkowanie sprawy herbu było niezwykle istotne, ponieważ w 2010 roku Pyskowice obchodzić będą 750-lecie nadania praw miejskich. Do tego czasu Gmina chciałaby wykonać sztandar, flagę, pieczęć, banner oraz łańcuch burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej.

2008-09-04

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe ( art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2008-09-02

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 6-7 września 2008r. p.n. „XV DOŻYNKI MIEJSKIE", zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

2008-09-01

W dniu 17.09.2008 r. (środa) w godz. od 12:00 do 17:00 obok Ratusza w Pyskowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przeprowadzi akcję honorowego oddawania krwi.

2008-09-01

W ramach prowadzonej od dnia 31.07.2008r. przebudowy drogi krajowej nr DK 94 na odcinku o długości ok 1.500 mb od skrzyżowania z ul. Gliwicką (DW 901) i ul. Wyzwolenia (DP S2905) do skrzyżowania z ul. Poznańską (DW 901) w kolejnym etapie robót zostanie rozbudowane skrzyżowanie w/w drogi krajowej z ul. Mickiewicza.

2008-09-01

Dzieci i młodzież pyskowickich szkół i przedszkoli wzorem lat ubiegłych 19 września będą uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata". W bieżącym roku akcja prowadzona jest pod nazwą „Ziemia w Twoich rękach" i w całym kraju potrwa od 19-21 września.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę