Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2008 wrzesień

2008-09-29

Serdecznie zapraszamy w piątek 10 października na godzinę 18.45 do kościoła p.w. św. Mikołaja na koncert angielskiej i niemieckiej muzyki chóralnej trzech stuleci w wykonaniu chóru z miasta partnerskiego Flörsheim na Menem „Flörsheimer Kantorei" pod dyrekcją Andreasa Grossmanna.

2008-09-29

W związku z przygotowywaniem projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PYSKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2009 ROK zwracamy się do organizacji pozarządowych o zgłaszanie ewentualnych uwag do w/w. W dniu 01.10.2008 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, osoba odpowiedzialna w tut. UM za współpracę z organizacjami pozarządowymi będzie do Państwa dyspozycji.

2008-09-19

3 października 2008r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się II konferencja Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach poświęcona racjonalizacji w zarządzaniu zużyciem mediów energetycznych w jednostkach organizacyjnych gminy Pyskowice. Inicjatorami konferencji są: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Józef Rubin oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dr inż. Waldemar Paszkowski.

2008-09-19

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy inaugurującej obchody 60-lecia Biblioteki pt. "Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach", która odbędzie się 26 września 2008 r. (piątek) o godzinie 14.00 w Muzeum Miejskim na Rynku.

2008-09-19
W środę, 24 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.
2008-09-19

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic,zarówno dużych jak i małych,do udziału w "BIEGU JESIENI 2008", który odbędzie się 26 września br. o godz. 16.00 na Zaolszanach.

2008-09-09

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Gliwice informuje, że w związku z prowadzonymi robotami przebudowy drogi krajowej DK 94 w Pyskowicach na odc. od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z ul. Poznańską zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia wlotów wszystkich dróg podporządkowanych względem w/w drogi krajowej i wyznaczenie objazdów.

Dlatego też w okresie od dnia 9.09.2008 r. do dnia 15.10.2008 r. wprowadzone zostaną następujące objazdy:

2008-09-09

W sierpniu br. została opracowana Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice. Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania można zgłaszać pisemnie (p. 107 tut. Urzędu) w terminie do 30 września 2008 r. Treść dokumentu.

2008-09-08
Wszystkie osoby, które zakupiły cegiełki podczas Dożynek, zachęcamy do uważnego sprawdzenia swoich numerów. Jeszcze wiele głównych nagród nie zostało odebranych. W przypadku wygranej nagrody można odebrać w siedzibie Caritas przy parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach.
2008-09-05

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach 27.09-15.10.2008r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów.

2008-09-04

Po prawie dwóch latach współpracy z Komisją Heraldyczną - Pyskowice mają nowy herb. Uporządkowanie sprawy herbu było niezwykle istotne, ponieważ w 2010 roku Pyskowice obchodzić będą 750-lecie nadania praw miejskich. Do tego czasu Gmina chciałaby wykonać sztandar, flagę, pieczęć, banner oraz łańcuch burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej.

2008-09-04

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe ( art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2008-09-02

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 6-7 września 2008r. p.n. „XV DOŻYNKI MIEJSKIE", zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

2008-09-01

W dniu 17.09.2008 r. (środa) w godz. od 12:00 do 17:00 obok Ratusza w Pyskowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przeprowadzi akcję honorowego oddawania krwi.

2008-09-01

W ramach prowadzonej od dnia 31.07.2008r. przebudowy drogi krajowej nr DK 94 na odcinku o długości ok 1.500 mb od skrzyżowania z ul. Gliwicką (DW 901) i ul. Wyzwolenia (DP S2905) do skrzyżowania z ul. Poznańską (DW 901) w kolejnym etapie robót zostanie rozbudowane skrzyżowanie w/w drogi krajowej z ul. Mickiewicza.

2008-09-01

Dzieci i młodzież pyskowickich szkół i przedszkoli wzorem lat ubiegłych 19 września będą uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata". W bieżącym roku akcja prowadzona jest pod nazwą „Ziemia w Twoich rękach" i w całym kraju potrwa od 19-21 września.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę