Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2012 sierpień

2012-08-31

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który rozpocznie 15 września br. o godz. 10.00 na boisku Orlik przy ul. Szkolnej 2 w Pyskowicach. Na czas trwania zawodów zapewniona będzie opieka medyczna, a rozgrywki prowadził będzie uprawniony sędzia piłki nożnej. Drużyny należy zgłaszać do  10 września br. Kontakt: Krzysztof Kajda - Animator Sportu na Orliku w Pyskowicach nr tel. 889-547-669. Dokumenty do pobrania m.in. karta zgłoszeniowa i regulamin dostępne są w zakładce Co? Gdzie? Kiedy?/Wydarzenia kulturalne i sportowe.

2012-08-31

Samorząd Miasta Pyskowice zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pn. "Wspomnienia z wakacji". Uczestnicy konkursu wykonują prace dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, do 28 września br. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

2012-08-30
8-9 września br. na placu Dożynkowym (przy zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej) odbędą się XIX Dożynki Miejskie. W programie m.in. msza św. dożynkowa, największy na Śląsku korowód dożynkowy, loteria, kabarety i koncerty. Przed pyskowicką publicznością zagra m.in. zespół Future Folk, a także Janusz Radek. Serdecznie zapraszamy!
2012-08-30

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Pyskowicach, mieszcząca się przy ul. Strzelców Bytomskich 3 na parterze w pok. 106 w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, działająca w ramach Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonuje w mieście od 1999 roku (od 2001 roku ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach). Młodzieżowe Biuro Pracy w Pyskowicach działa na zasadzie pośrednictwa pracy głównie poprzez: pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy; udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy; kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej lub krótkoterminowej; cykliczne organizowanie giełd i targów pracy.

2012-08-29

1 września br. (sobota) o godz. 10.00 w kościele pw. św. Mikołaja odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny rozpoczynająca uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  Następnie, o godz. 11.00 pod Pomnikiem Patriotycznym będą miały miejsce uroczystości upamiętniające "W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny", podczas których rys historyczny przedstawi Władysław Macowicz, a zgromadzeni złożą kwiaty.

2012-08-29

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

2012-08-28
Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach zaprasza na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Szczegóły.
2012-08-27
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych informuje, iż istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w nowym roku szkolnym 2012/2013 w formie wyprawki szkolnej. Dodatkowo przypomina o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w postaci stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego. Szczegółowe informacje, warunki udzielania ww. pomocy oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Jednostki organizacyjne/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
2012-08-24

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który zostanie rozegrany 8-15 września br. na boisku Orlik 2012 przy ul. Jasnej w Gliwicach. Zapisy trwają do 31 sierpnia br. i przyjmuje je Dariusz Opoka z gliwickiego stowarzyszenia GTW: darekopoka@poczta.fm, pod nr tel. 500 170 515 lub w biurze na boisku Orlik 2012 przy ul. Jasnej w Gliwicach. W turnieju mogą wziąć udział szkoły, dzikie drużyny, ośrodki wychowawcze, świetlice, UKSy, ministranci. Dokumenty do pobrania m.in. karta zgłoszeniowa i regulamin dostępne są w zakładce Co? Gdzie? Kiedy?/Wydarzenia kulturalne i sportowe.

2012-08-24

W środę 29 sierpnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

2012-08-22

Przypominamy wszystkim, którzy mają karty wstępu na SEMINARIUM Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Z CYKLU „ZIELONO MI", które miało odbyć się 9 czerwca br., że seminarium to odbędzie się w piątek 24 sierpnia br. o godz. 18:00 w Hali Katowickiego Spodka w Katowicach przy Al. Korfantego 35. W tym dniu o godz. 16:30 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach będzie podstawiony autokar dla uczestników posiadających karty wstępu. Gmina Pyskowice zapewnia przejazd do Katowickiego Spodka oraz powrót do Pyskowic (czas trwania imprezy ok. 3 godz.). Dodatkowe informację na temat wyjazdu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Pyskowicach - pokój 310 lub pod nr telefonu (32) 332 60 14.

2012-08-22

Biblioteka Śląska rokrocznie przygotowuje materiały statystyczne z działalności samorządowych bibliotek publicznych. Podstawowe wskaźniki działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach uzyskane w roku ubiegłym po raz kolejny potwierdzają znakomite wyniki jej pracy, przekraczające średnią dla województwa. Bibliotekę wyróżnia wskaźnik liczby czytelników: 24 na stu mieszkańców, przy średniej dla województwa: 19 oraz wskaźnik udostępnień: 678, przy średniej dla województwa: 458. Docenione zostały również działania na rzecz rozwoju czytelnictwa różnych grup wiekowych. MBP w Pyskowicach osiągnęła bardzo dobre wyniki działalności, zajmując pierwsze miejsce w rankingu bibliotek powiatu gliwickiego.

2012-08-21

Proton Relations sp. z o.o. oraz instytucja szkoleniowa "Muster-in" są realizatorami projektu „Jestem przedsiębiorcza - zakładam firmę", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu można uzyskać dotację do 40 tyś. zł na założenie własnej firmy. Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Zabrza, Gliwic lub Powiatu Gliwickiego, które: są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce i zagranicą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. Grupą priorytetową są kobiety w wieku 50+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach internetowych www.protonrelations.pl oraz www.musterin.pl.

2012-08-16

20 sierpnia (poniedziałek) br. o godz. 10.00 na placu Kopernika odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych turniej nie odbędzie się. Organizatorzy: Samorząd Miasta Pyskowice.

2012-08-14

W dniach 24 - 27 września 2012 roku w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw - biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

2012-08-13

Informujemy, iż zlokalizowane na placu Żwirki i Wigury „gniazdo" przeznaczone na pojemniki do segregacji odpadów zostało zlikwidowane. Sukcesywnie będą usuwane wszystkie „gniazda" zlokalizowane w obrębie zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „workowym". Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu nr tel. 32 332 60 13.

2012-08-07

Ukazał się nowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć na naszym serwisie internetowym: LIPIEC/SIERPIEŃ NR 7/8 (189/190).

2012-08-06

11-12 sierpnia br. na boisku w Dzierżnie odbędzie się Festyn Lokalny. W ramach imprezy rozegrane zostaną zawody sportowe, przeprowadzone zostaną gry i konkursy dla dzieci, a także odbędą się występy artystyczne oraz zabawy taneczne. Organizatorzy: Samorząd Miasta Pyskowice oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Serdecznie zapraszamy!

2012-08-03

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

2012-08-02

Wszystkie dzieci oraz młodzież serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Piątek Piłkarskich, który odbędzie się 11.08.2012r. o godz. 10:00 na boisku sportowym w Dzierżnie. Drużyny mogą startować w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1993 i młodsi oraz rocznik 2000 i młodsi. Zapisy drużyn przyjmowane będą do 09.08.2012r. w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 101), ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, nr tel. (32) 332 60 78, e-mail: s.nowak@pyskowice.pl.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę