Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2012 sierpień

2012-08-31

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który rozpocznie 15 września br. o godz. 10.00 na boisku Orlik przy ul. Szkolnej 2 w Pyskowicach. Na czas trwania zawodów zapewniona będzie opieka medyczna, a rozgrywki prowadził będzie uprawniony sędzia piłki nożnej. Drużyny należy zgłaszać do  10 września br. Kontakt: Krzysztof Kajda - Animator Sportu na Orliku w Pyskowicach nr tel. 889-547-669. Dokumenty do pobrania m.in. karta zgłoszeniowa i regulamin dostępne są w zakładce Co? Gdzie? Kiedy?/Wydarzenia kulturalne i sportowe.

2012-08-31

Samorząd Miasta Pyskowice zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pn. "Wspomnienia z wakacji". Uczestnicy konkursu wykonują prace dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, do 28 września br. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

2012-08-30
8-9 września br. na placu Dożynkowym (przy zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej) odbędą się XIX Dożynki Miejskie. W programie m.in. msza św. dożynkowa, największy na Śląsku korowód dożynkowy, loteria, kabarety i koncerty. Przed pyskowicką publicznością zagra m.in. zespół Future Folk, a także Janusz Radek. Serdecznie zapraszamy!
2012-08-30

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Pyskowicach, mieszcząca się przy ul. Strzelców Bytomskich 3 na parterze w pok. 106 w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, działająca w ramach Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonuje w mieście od 1999 roku (od 2001 roku ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach). Młodzieżowe Biuro Pracy w Pyskowicach działa na zasadzie pośrednictwa pracy głównie poprzez: pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy; udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy; kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej lub krótkoterminowej; cykliczne organizowanie giełd i targów pracy.

2012-08-29

1 września br. (sobota) o godz. 10.00 w kościele pw. św. Mikołaja odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny rozpoczynająca uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  Następnie, o godz. 11.00 pod Pomnikiem Patriotycznym będą miały miejsce uroczystości upamiętniające "W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny", podczas których rys historyczny przedstawi Władysław Macowicz, a zgromadzeni złożą kwiaty.

2012-08-29

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

2012-08-28
Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach zaprasza na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Szczegóły.
2012-08-27
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych informuje, iż istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w nowym roku szkolnym 2012/2013 w formie wyprawki szkolnej. Dodatkowo przypomina o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w postaci stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego. Szczegółowe informacje, warunki udzielania ww. pomocy oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Jednostki organizacyjne/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
2012-08-24

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który zostanie rozegrany 8-15 września br. na boisku Orlik 2012 przy ul. Jasnej w Gliwicach. Zapisy trwają do 31 sierpnia br. i przyjmuje je Dariusz Opoka z gliwickiego stowarzyszenia GTW: darekopoka@poczta.fm, pod nr tel. 500 170 515 lub w biurze na boisku Orlik 2012 przy ul. Jasnej w Gliwicach. W turnieju mogą wziąć udział szkoły, dzikie drużyny, ośrodki wychowawcze, świetlice, UKSy, ministranci. Dokumenty do pobrania m.in. karta zgłoszeniowa i regulamin dostępne są w zakładce Co? Gdzie? Kiedy?/Wydarzenia kulturalne i sportowe.

2012-08-24

W środę 29 sierpnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

2012-08-22

Przypominamy wszystkim, którzy mają karty wstępu na SEMINARIUM Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Z CYKLU „ZIELONO MI", które miało odbyć się 9 czerwca br., że seminarium to odbędzie się w piątek 24 sierpnia br. o godz. 18:00 w Hali Katowickiego Spodka w Katowicach przy Al. Korfantego 35. W tym dniu o godz. 16:30 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach będzie podstawiony autokar dla uczestników posiadających karty wstępu. Gmina Pyskowice zapewnia przejazd do Katowickiego Spodka oraz powrót do Pyskowic (czas trwania imprezy ok. 3 godz.). Dodatkowe informację na temat wyjazdu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Pyskowicach - pokój 310 lub pod nr telefonu (32) 332 60 14.

2012-08-22

Biblioteka Śląska rokrocznie przygotowuje materiały statystyczne z działalności samorządowych bibliotek publicznych. Podstawowe wskaźniki działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach uzyskane w roku ubiegłym po raz kolejny potwierdzają znakomite wyniki jej pracy, przekraczające średnią dla województwa. Bibliotekę wyróżnia wskaźnik liczby czytelników: 24 na stu mieszkańców, przy średniej dla województwa: 19 oraz wskaźnik udostępnień: 678, przy średniej dla województwa: 458. Docenione zostały również działania na rzecz rozwoju czytelnictwa różnych grup wiekowych. MBP w Pyskowicach osiągnęła bardzo dobre wyniki działalności, zajmując pierwsze miejsce w rankingu bibliotek powiatu gliwickiego.

2012-08-21

Proton Relations sp. z o.o. oraz instytucja szkoleniowa "Muster-in" są realizatorami projektu „Jestem przedsiębiorcza - zakładam firmę", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu można uzyskać dotację do 40 tyś. zł na założenie własnej firmy. Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Zabrza, Gliwic lub Powiatu Gliwickiego, które: są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce i zagranicą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. Grupą priorytetową są kobiety w wieku 50+. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach internetowych www.protonrelations.pl oraz www.musterin.pl.

2012-08-16

20 sierpnia (poniedziałek) br. o godz. 10.00 na placu Kopernika odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych turniej nie odbędzie się. Organizatorzy: Samorząd Miasta Pyskowice.

2012-08-14

W dniach 24 - 27 września 2012 roku w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw - biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

2012-08-13

Informujemy, iż zlokalizowane na placu Żwirki i Wigury „gniazdo" przeznaczone na pojemniki do segregacji odpadów zostało zlikwidowane. Sukcesywnie będą usuwane wszystkie „gniazda" zlokalizowane w obrębie zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „workowym". Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu nr tel. 32 332 60 13.

2012-08-07

Ukazał się nowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć na naszym serwisie internetowym: LIPIEC/SIERPIEŃ NR 7/8 (189/190).

2012-08-06

11-12 sierpnia br. na boisku w Dzierżnie odbędzie się Festyn Lokalny. W ramach imprezy rozegrane zostaną zawody sportowe, przeprowadzone zostaną gry i konkursy dla dzieci, a także odbędą się występy artystyczne oraz zabawy taneczne. Organizatorzy: Samorząd Miasta Pyskowice oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Serdecznie zapraszamy!

2012-08-03

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

2012-08-02

Wszystkie dzieci oraz młodzież serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Piątek Piłkarskich, który odbędzie się 11.08.2012r. o godz. 10:00 na boisku sportowym w Dzierżnie. Drużyny mogą startować w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1993 i młodsi oraz rocznik 2000 i młodsi. Zapisy drużyn przyjmowane będą do 09.08.2012r. w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 101), ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, nr tel. (32) 332 60 78, e-mail: s.nowak@pyskowice.pl.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę