Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2015 luty

2015-02-26

Od 1 marca br. rejestracja stanu cywilnego, wydawanie odpisów i zaświadczeń realizowane będzie w Systemie Rejestrów Państwowych łączących zbiory aktów z całej Polski z danymi Pesel. Nowa ustawa nakłada na kierowników USC liczne nieznane dotąd obowiązki. Urząd będzie mógł korzystać z danych centralnych i wydawać zaświadczenia dla zdarzeń z innych miejscowości. Jednak w tej chwili Baza Usług Stanu Cywilnego jest pusta i będzie uzupełniana i zasilana z aplikacji alternatywnych (używanych do tej pory) na bieżąco. Aplikacja „Źródło", którą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło dla urzędów w celu obsługi rejestrów jest w fazie ciągłych testów i udoskonaleń ponieważ jej efektywność nie jest zadowalająca. W związku z powyższym mimo największych starań urzędu czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego mogą być realizowane dłużej niż dotychczas. Informujemy jednocześnie, iż nowa ustawa zezwala na nadawanie dzieciom imion obcych oraz zawieranie małżeństw poza lokalem urzędu.

2015-02-25

Od 1 marca br. będą obowiązywały nowe zasady wydawania i nowy wzór dowodu osobistego. Nowością będzie możliwość składania wniosków w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski oraz przez internet. Format i wymiary dowodu osobistego pozostają bez zmian. Nowe dokumenty nie będą już zawierały niektórych danych. Znikną informacje dotyczące miejsca zameldowania, koloru oczu i wzrostu. Nie będzie też zeskanowanego podpisu właściciela dokumentu. Pojawi się za to informacja o obywatelstwie.

2015-02-23

Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach informuje, iż w związku z planowaną inwentaryzacją książek, w dniach 2-20 marca br. Filia nr 1 przy ul. Traugutta będzie nieczynna.

2015-02-23

Z dniem 1 marca 2015 roku zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Wysokość opłaty wzrośnie o 2 zł. Od marca osoba, która deklaruje zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci 11,00 zł, natomiast w przypadku osoby deklarującej jej brak będzie to kwota 16,00 zł. 

2015-02-20

W czwartek 26 lutego br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

2015-02-20

W zakładce GospodarkaKomunalna/Odpady/Harmonogramy dostępny jest już harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok.

2015-02-20

Ukazał się nowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć na naszym serwisie internetowym: LUTY NR 2 (220).

2015-02-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się kampania edukacyjna „Mam świadomość jak być zdrowym", której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców naszego regionu. W związku z kampanią, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach (ul. Okrzei 20) 25 lutego, 25 marca i 29 kwietnia br., zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty szkoleniowe skierowane do właścicieli i pracowników wybranych gabinetów pielęgnacji urody działających na terenie Gliwic, Zabrza, Powiatu Gliwickiego. Więcej informacji: www.wsse.katowice.pl.

2015-02-19

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 do 28 lutego br. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach od 23 do 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników czy psychologów. Lista ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

2015-02-19

26 lutego br. (czwartek) o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach odbędzie się spotkanie z Józefem Krzykiem – autorem książki "Wojna papierowa. Powstania Śląskie 1919-1921". Powstańcy śląscy toczyli walkę nie tylko zbrojną, ale „papierową" - o serca i umysły Górnoślązaków, wydawali w olbrzymim nakładzie gazety i plakaty propagandowe. I właśnie o tej zapomnianej nieco walce postanowił opowiedzieć w „Wojnie papierowej" Józef Krzyk. - Uznałem, że warto się posprzeczać o to, kto powstania wywołał, kto na nich skorzystał i co miał na myśli Piłsudski, gdy pewnego dnia odprawił proszącą go o pomoc delegację Górnoślązaków ze słowami: „w d... mam cały wasz Śląsk, to stara niemiecka kolonia" - mówi autor. Wstęp wolny. Zapraszamy!

2015-02-18

Rodziców i opiekunów dzieci, które wzięły udział 12 lutego br. w organizowanej w ramach ferii zimowych wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce, informujemy o możliwości zakupienia pamiątkowych, grupowych zdjęć wykonanych przez fotografa Kopalni. Cena zdjęcia na papierze fotograficznym to 10 zł od sztuki. Osoby zainteresowane nabyciem takich zdjęć prosimy zgłaszać się do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, tel. (32) 233-60-77.

2015-02-18

27 lutego br. (piątek) o godz. 17.00 w Galerii Podcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa: Zdzisławy Walczyk, Krystyny Willert, Liliany Bielas, Ireny Komplikiewicz-Szczepaniak, Sylwii Malcherek-Kisiel, Diany Strociak, Bożeny Ewy Kozłowskiej, Barbary Chromiec, Barbary Kotwickiej i Anny Paselli pt. "Kobieta w sztuce". Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

2015-02-18

Prowadzony stały monitoring składowiska przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wykazał niepokojące zjawisko przepompowywania odcieków z korony składowiska odpadów bezpośrednio do rzeki Dramy. Brunatny płyn wpływający do rzeki zauważony został 16 lutego br. w godzinach południowych. Z polecenia Burmistrza Miasta wykonano pełną dokumentację fotograficzną. 17 lutego br. stosowne pisma wraz z wnioskiem Burmistrza Miasta oraz wykonanym filmem i zdjęciami pokazującymi wpływ odcieków do rzeki Dramy dostarczono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do kancelarii Prawnej Likwidatora firmy EKOFOL II S.A w Likwidacji. Informacja o pompowaniu odcieków bezpośrednio do rzeki Dramy może mieć wpływ na opinię WIOŚ, jak również na Likwidatora, który po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną, w trakcie prowadzonych rozmów, zadeklarował podjęcie radykalnych działań w sprawie zamknięcia składowiska odpadów. Więcej informacji o działaniach podejmowanych w sprawie składowiska odpadów: Samorząd/BurmistrzMiasta.

2015-02-17

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Z uwagi natomiast na fakt, iż ww. Urząd dysponując ograniczonym budżetem nie jest w stanie przekazywać gminom wystarczających środków na pomoc pieniężną przeznaczoną dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej – wzorem przyjętego w latach ubiegłych trybu postępowania – traktowane są jako szczególnie uzasadnione i rozpatrywane bezpośrednio przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w trybie art. 19d ustawy kombatanckiej.

2015-02-17

28 lutego br. (godz. 16.00 i 18.30) oraz 1 marca br. (godz. 16.00 i 18.30) w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, z najnowszym spektaklem walentynkowym pt. „Jak oni kochają", wystąpi teatr młodzieżowy Carpe Diem. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie MOKiS od 18 lutego br. Serdecznie zapraszamy!

2015-02-11

W związku z okresem składania zeznań podatkowych PIT za 2014 r. informujemy, iż obowiązujące przepisy stanowią, że od każdej osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek ten wraca w formie udziału do gminy, którą podatnik wskaże, jako miejsce zamieszkania. Zachęcamy i zwracamy się z prośbą do wszystkich zamieszkujących na terenie Pyskowic, aby rozliczyli swój PIT zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Konsekwencją takiego działania będzie przekazanie przez Urząd Skarbowy udziałów z podatku dochodowego na konto budżetu naszej gminy. Dochody te zostaną przeznaczone na dalszy rozwój naszego miasta.

2015-02-09

Dostępny jest już najnowszy gadżet promocyjny Pyskowic, który powiększył ofertę pyskowickich materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży. W Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą – Public Relations Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pokój 226 (I piętro) można zakupić odblaskowe smycze z logo Pyskowic oraz adresem oficjalnej strony internetowej miasta. Cena za sztukę: 2,61 zł. Informacje o pozostałych materiałach i gadżetach promocyjnych oraz o sposobie ich dystrybucji dostępne są w zakładce: Multimedia/Materiały Promocyjne.

2015-02-09

13 lutego br. (piątek) o godz. 17.00 w Galerii Podcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Juliusza Kasprzaka i jego córek Mai, Martyny i Karoliny pt. „Natchnienie ukryte w pędzlu i świat legend i fantazji". Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

2015-02-05

25 kwietnia br. o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, z najnowszym programem rozrywkowym pt. „Moda na Nowaki”,  wystąpi zielonogórski kabaret „Nowaki”. Bilety w cenie 40 zł do nabycia przez portal internetowy: www.kabaretowebilety.pl lub w sekretariacie MOKiS. Serdecznie zapraszamy! 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę