Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2016 grudzień

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-12-29

Trwa opracowywanie projektu dokumentu pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pyskowice - aktualizacja”. Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji w gminie. Realizacja celów oraz zadań Programu przyczyni się m.in. do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospodarowania zasobami przyrodniczymi gminy, oszczędności energii, a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców. Z projektem dokumentu można zapoznać się od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3), pok. 309, w godzinach pracy tut. Urzędu oraz w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ekologia.

Ferie zimowe 2017
2016-12-29

Uczniowie województwa śląskiego, w tym roku szkolnym, cieszyć się będą feriami zimowymi od 16 do 27 stycznia 2017 r. Podczas przerwy w nauce zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do korzystania z bogatej oferty przygotowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach oraz jednostki organizacyjne gminy. Szczegółowe informacje, programy, karty zapisów dostępne są w zakładce: Co?Gdzie?Kiedy?/Ferie w mieście.

Zebranie pyskowickich wedkarzy
2016-12-29

8 stycznia 2017 r. (niedziela) w sali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach (I termin godz. 8.30, II termin godz. 9.00) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW Nr 43 Pyskowice. 

Akcja zima w 2017 roku
2016-12-28

29 grudnia br. w wyniku przetargu nieograniczonego zostanie zawarta nowa umowa na realizację zadania pn. "Całoroczne utrzymanie dróg gminnych oraz opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2017 r.", w ramach której będzie prowadzona akcja zimowa na terenie gminy Pyskowice. Wykonawcą prac będzie firma Tonsmeier Południe Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi: 463.270,00 zł. Więcej o akcji zima 2016/2017 można się dowiedzieć w zakładce: Gospodarka Komunalna/Akcja Zima.

Pyskowicki Orszak Trzech Króli
2016-12-28

6 stycznia 2017 r. (piątek) ulicami Pyskowic przejdzie Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się on o godz. 14.00 z trzech różnych miejsc na terenie miasta, a zakończy o godz. 16.00 na Rynku. Wyjście i przemarsz poszczególnych grup zaplanowano następująco: Grupa I niebieska Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przejdzie ulicami: księdza Johannesa Chrząszcza, gen. Władysława Sikorskiego, Powstańców Śląskich, Rynek; Grupa II żółta Parafia Nawrócenia św. Pawła przejdzie ulicami: Mieszka I, Wieczorka, Szopena, Strzelców Bytomskich, Nowa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Rynek; Grupa III czerwona Parafia św. Mikołaja przejdzie ulicami: Poniatowskiego, Osiedlowa, Strzelców Bytomskich, Wielowiejska, Armii Krajowej, Rynek. Zapraszamy!

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-12-28

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Pyskowice różnych gatunków w łącznej ilości około 20,80 m3. Szczegóły dotyczące ww. przetargu dostępne są w zakładce: Gospodarka Komunalna/Sprzedaż drewna opałowego.

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-12-27

22 grudnia br. zamontowano, a dzień później podłączono 13 lamp z oświetleniem typu led (12 słupów parkowych, 1 słup drogowy) na dwóch pyskowickich podwórkach: w obrębie ulic: Wojska Polskiego 2/Matejki 1/Lompy 3 oraz Matejki 2-3/Lompy 5. Odbiór techniczny robót nastąpił 27 grudnia br., a wykonawcą prac była firma Naltel.com z Jastrzębia Zdroju, której oferta wygrała w przetargu nieograniczonym. Nowe ledowe oświetlenie kosztowało 41.435, 60 zł.

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-12-27

Na sesji w dniu 22 grudnia br. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2017 r. Za uchwałą budżetową opowiedziało się 11 radnych, 3 było przeciw. W budżecie na 2017 r. przewidziano dochody w kwocie 72 882 453,35 zł oraz zaplanowano wydatki w kwocie 77 654 806,90 zł. Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w 2017 r. jest ujemny (deficyt) i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytami. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017 – 2027 w kolejnych latach planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów. Po raz pierwszy przeznaczono 150 tys. zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Noc sylwestrowa na Rynku - plakat
2016-12-27

31 grudnia 2016 r. (sobota) na pyskowickim Rynku od godz. 23.00 odbędzie się zabawa sylwestrowa. Wśród atrakcji m.in. pokaz sztucznych ogni oraz muzyczne hity mijającego roku. Życzenia noworoczne pyskowiczanom złoży Burmistrz Pyskowic Wacław Kęska. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! Organizatorzy: Samorząd Pyskowic i Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach.

"Pyskowice w czasach PRL-u" - album
2016-12-20

W Biurze Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 226, I piętro) można już zakupić najnowszy pyskowicki album pt. „Pyskowice w czasach PRL-u”. 80-stronicowe wydawnictwo, w twardej oprawie, formatu A4, z tłumaczeniami na języki: angielski, niemiecki, francuski dostępne jest w cenie 21,88 zł za sztukę. Mamy nadzieję, że ten pięknie wydany album, bogaty w historyczne treści oraz ciekawostki, a także zdjęcia i liczne dokumenty, będzie wspaniałą podróżą sentymentalną dla wielu pyskowiczan. Informacje o pozostałych materiałach i gadżetach promocyjnych oraz o sposobie ich dystrybucji dostępne są w zakładce: Multimedia/Materiały Promocyjne. Polecamy!

Szczepienia przeciwko meningokokom
2016-12-19

Urząd Miejski w Pyskowicach przypomina o możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci trzyletnich i czteroletnich urodzonych w latach 2012 i 2013 przeciwko bakteriom meningokokowym wywołującym np. sepsę. Dzieci zadeklarowane w NZOZ-ach przy ul. Wojska Polskiego i ul. gen. Władysława Sikorskiego szczepione są w tych placówkach, natomiast dzieci zadeklarowane w NZOZ „Remedium” szczepione są w Szpitalu w Pyskowicach. Nieodpłatne szczepienia dla tych dzieci będą wykonywane tylko do końca roku.

Informacje Rady Miejskiej
2016-12-19

W czwartek 22 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

2016-12-16

Pyskowice zostały wyróżnione podczas narady szkoleniowo-rozliczeniowej pracowników miast i gmin z terenu powiatu gliwickiego odpowiedzialnych za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Stroik Bożonarodzeniowy - konkurs
2016-12-16

Rozstrzygnięty został konkurs pn. „Najciekawszy stroik bożonarodzeniowy”. Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, świetlic socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pyskowice. Na konkurs wpłynęło 151 stroików. Burmistrz Pyskowic, ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac, postanowił nagrodzić wszystkich autorów stroików. Zapraszamy do udziału w uroczystym wręczeniu upominków, które odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach.

2016-12-15

Ukazał się nowy, grudniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć w naszym serwisie internetowym: GRUDZIEŃ NR 12 (242).

2016-12-15

W dniach 20 (godz. 17.00) i 21 grudnia br. (godz. 16.00 i 18.00) w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach odbędzie się XII Koncert Świąteczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Specjalny świąteczny program zaprezentują pyskowickie grupy taneczne (Miniaturki, Paradox i grupy hip-hop) i wokalne (Gama, Studio wokalne MOKiS). 

PWiK Gliwice - logo
2016-12-14

Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

2016-12-14

16 grudnia br. (piątek) odbędzie się Bieg Dziewięciu Górników orgaznizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Uczniowie ze śląskich szkół przybiegną w rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek pod Krzyż Dziewięciu Górników w Katowicach-Brynowie, by w ten sposób oddać hołd zastrzelonym. W wydarzeniu tym wezmą również udział uczniowie pyskowickich gimnazjów, którzy najpierw uczczą pamięć górników w Pyskowicach, następnie udadzą się do Katowic na finał akcji.

Rewitalizacja - spotkanie warsztatowe w południowej części miasta
2016-12-14

Część południowa Pyskowic to jeden z podobszarów wyznaczonych do objęcia rewitalizacją. Mieszkańcy tej części miasta aktywnie włączyli się w przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji, gdzie chcą uwzględnić ważne projekty poprawiające jakość życia. 8 grudnia br. w Domu Parafialnym  przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach odbyło się spotkanie warsztatowe, podczas którego omawiano lokalne problemy i potencjały. Padły również pierwsze propozycje projektów, które mieszkańcy chcieliby widzieć w planie rewitalizacji miasta. Galeria zdjęć.

Bezpłatna Mammografia - plakat
2016-12-13

15 grudnia br. (czwartek) przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27, odbędą się bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesiące) nie wykonywały bezpłatnego badania. Infolinia i zapisy: 42 254 64 10, 517 54 40 04. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu.

Remont ul. Jesionowej
2016-12-13

Trwa budowa ostatniego odcinka ulicy Jesionowej tj. od ul. Orzechowej do ul. Czeremchy. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Wartość inwestycji to ok. 243 tys. złotych. Wykonawcą jest P.U.H. Domax Arkadiusz Mika z Boronowa. Zgodnie z planem budowa zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

KRUS - logo
2016-12-08

Na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl można zapoznać się z informacją „Ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków”, a także z listem prezesa KRUS do rolników w sprawie ww. ubezpieczeń.

Lokalny Plan Rewitalizacji - Spotkanie z mieszkańcami - plakat
2016-12-06

8 grudnia br. (czwartek) o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach (ul. Kolejowa 10) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do 2023 roku. Zapraszamy pyskowiczan do aktywnego udziału, dyskusji oraz do zgłaszania swoich propozycji.

Fontanna na Rynku w świątecznej odsłonie.
2016-12-06

Nowe elementy oświetlenia świątecznego rozbłysły już w naszym mieście. W tym roku, oprócz własnych ozdób świetlnych, Gmina po raz pierwszy zdecydowała się na nową formę, a mianowicie wypożyczenie. Dzięki temu możliwości w zakresie wyboru elementów ozdobnych są zdecydowanie większe. O dekoracje bożonarodzeniowe  w Pyskowicach zadbała firma Odeon s.c. z Gliwic, która wypożyczyła i zamontowała ozdoby. Głównym punktem jest rynek miasta, na którym pięknie ozdobiono choinkę, fontannę oraz ratusz. Dodatkowo na placach  Żwirki i Wigury oraz Józefa Piłsudskiego ustawione zostały figury przestrzenne: bombka i prezenty.

Powiat Gliwicki - herb
2016-12-05

17 grudnia br. od godz. 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poniszowicach odbędą się XVII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym. Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszeń: www.starostwo.gliwice.pl. Zapraszamy!

Nie dla czadu - plakat
2016-12-05

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Dla własnego bezpieczeństwa Straż Pożarna rekomenduje zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu. Więcej o akcji „Nie dla czadu” można przeczytać na stronie www.straz.gov.pl/porady/czad.

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-12-05

9 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 w galerii PODcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Irminy Żuk pt. „Artystyczne wizje”. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Broszura pocztówkowa
2016-12-02

W Biurze Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 226, I piętro) można nabyć broszury pocztówkowe zawierające 14 kolorowych pyskowickich pocztówek z przełomu XIX i XX wieku wraz z opisami. Pocztówki te mogą być zarówno materiałem kolekcjonerskim, jak również, ze względu na przygotowany rewers, nadają się do wysyłania. Broszury dostępne są za 6,11 zł za sztukę. Informacje o pozostałych materiałach i gadżetach oraz o sposobie ich dystrybucji dostępne są w zakładce: Multimedia/Materiały Promocyjne. Polecamy!

Rewitalizacja - spotkanie z mieszkańcami
2016-12-02

W gronie mieszkańców Pyskowic i przedstawicieli lokalnego samorządu dyskutowano o problemach oraz oczekiwaniach wobec przygotowywanej rewitalizacji Pyskowic. Spotkanie odbyło się 30 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Mieszkańcy z aprobatą odnieśli się do zaproponowanego kształtu obszaru rewitalizowanego na terenie Pyskowic, który dzieli się na dwa mniejsze podobszary: pierwszy – w centralnej części miasta wraz z Rynkiem, drugi – w południowej części miasta, przy węźle kolejowym.

Diamentowe i Złote Gody 2016
2016-12-01

1 grudnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Pyskowic Wacław Kęska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd gościli pary małżeńskie obchodzące w roku 2016 imponujące rocznice ślubów, a mianowicie Diamentowe (60 lat) i Złote (50 lat) Gody. Pary obchodzące Złote Gody otrzymały pamiątkowe Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP. Wszystkim jubilatom zostały wręczone pamiątkowe dokumenty, bukiety kwiatów i upominki. Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu wspaniałych chwil spędzonych razem! Zdjęcia z uroczystości dostępne są w zakładce: Co, gdzie, kiedy? Wydarzenia kulturalne i sportowe/Złote i Diamentowe Gody. 

Kiermasz ozdób świątecznych
2016-12-01

3 grudnia br. (sobota) o godzinie 14.00 w Galerii Podcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się inauguracja kiermaszu ozdób świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców rękodzieła artystycznego. Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę