Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2016 wrzesień

Utrudnienia drogowe
2016-09-29

W związku z budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Pyskowicach został wprowadzony na tymczasowym wiadukcie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, który obowiązywać będzie do drugiej połowy października br. Może to powodować znaczne utrudnienia w ruchu. Więcej informacji o budowie wiaduktu: www.zdw.katowice.pl.

Piknik z Radiem Piekary
2016-09-29

W sobotę 1 października br. od godziny 17.00 na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach odbędzie się Piknik z Radiem Piekary. Wystąpią m.in. Emi Band, Magdalena Pal, Weronika, Michalina, Arkadia Band, Krzysztof Procek, Karolina i Adam Krawczyk, Sandra i Joachim Koj. Wydarzenie poprowadzą: Arkadiusz Wieczorek i Anna Włodarczyk. Serdecznie zapraszamy!

Nocny Turniej Dwójek Siatkarskich
2016-09-29

W piątek 30 września br. o godz. 20.00 w hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach rozpocznie się Nocny Turniej Dwójek Siatkarskich organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz Samorząd Pyskowic. Dla najlepszych drużyn przewidziane są puchary i dyplomy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i do wspólnego kibicowania.

Pozyskana dotacja na program rewitalizacji
2016-09-28

Gmina Pyskowice pozyskała 44.100,00 zł na opracowanie „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023”. Całość zadania to koszt 49.000,00 zł, zatem wkład własny Gminy wynosi 4.900,00 zł. Dotacja pozyskana została w ramach konkursu na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
2016-09-28

W niedzielę 9 października br. od godz. 10.00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach odbędzie się charytatywny turniej piłki nożnej, którego celem jest pomoc choremu chłopcu - Jakubowi Wyrostkowi.

Informacja Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
2016-09-26

Informujemy o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyskowice na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

Informacja Rady Miejskiej
2016-09-23

W czwartek 29 września, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Rajd rowerowy
2016-09-22

1 października (sobota) odbędzie się V Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim organizowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Proponowane miejsce zbiórki to parking przed Starostwem Powiatowym w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17) o godz. 11.00. Jednocześnie ze wszystkich gmin powiatu gliwickiego mogą wyjechać grupy rowerzystów. Możliwy jest też indywidualny dojazd do mety rajdu dowolną trasą. Meta rajdu: "Młynówka" w Leboszowicach (gmina Pilchowice) ok. godz. 13.00. Szczegóły oraz regulamin rajdu: www.starostwo.gliwice.pl. Serdecznie zapraszamy!

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-09-21

Serdecznie zapraszamy 30 września (piątek) o godz. 17.00 do Ratusza (II piętro) na otwarcie wystawy historycznej, przygotowanej przez Rolanda Skubałę pt. "95. rocznica Plebiscytu i III Powstania Śląskiego". Wstęp wolny!

Wrześniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego"
2016-09-20

Ukazał się nowy, wrześniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć w naszym serwisie internetowym: WRZESIEŃ NR 9 (239).

Logo FIO
2016-09-19

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW"), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych) do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących
2016-09-16

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23-30.09.2016 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Logo OHP
2016-09-15

Informujemy, że Hufiec Pracy w Pyskowicach prowadzi nabór do projektu „AKCJA AKTYWACJA", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2016-09-15

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców i przedsiębiorców naszego miasta, Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach opracował kompleksową informację związaną z planami zagospodarowania przestrzennego Pyskowic. Jest ona dostępna na stronie internetowej BIP naszego miasta w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Parking przy ul. Wieczorka
2016-09-14

Z problemem braku miejsc parkingowych boryka się wiele miast, dlatego w Pyskowicach systematycznie powstają nowe parkingi, mające zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Tym razem zupełnie nowy parking o powierzchni 743 m2 powstał przy ulicy Wieczorka. W całości wykonany jest z kostki brukowej. Inwestycję zrealizowała firma Complex-Bruk Robert Jendrysik z Gliwic za kwotę 90.405,00 zł.

Pomoc Żywnościowa Program Fead 2016
2016-09-14

Uruchomiony został Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Realizują go Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Trwać będzie do czerwca przyszłego roku. Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy tj. 951 zł dla osoby samotnej bądź 771 zł – dochód na jednego członka w rodzinie. Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2016 odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, które wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wydawanie paczek żywnościowych dla osób objętych ww. pomocą odbędzie się w dniu 27.09.2016r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w Punkcie w Pyskowicach przy ulicy Oświęcimskiej 2.

Logo OHP
2016-09-13

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Pyskowicach zaprasza na Giełdę Pracy w środę 14 września br. o godz. 10.00 (sala sesyjna UM w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3). Poszukiwane są osoby na stanowiska: OPERATOR MASZYN, MAGAZYNIER, PRACOWNIK PRODUKCJI. Miejsce pracy: Gliwice. Pracodawca zapewnia bezpłatny dojazd na każdą zmianę. Zapisy: pok. 106 w budynku UM w Pyskowicach (parter) lub tel.: (32) 332 60 05. Zapraszamy!

Święto Lasu w Kaletach - plakat
2016-09-09

24 września br. w Kaletach na terenie Ichtioparku (ul. Fabryczna) odbędzie się pierwsza edycja festynu rodzinnego pn. Święto Lasu. Festyn organizowany jest w ramach planu komunikacji LSR. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Podczas święta nie zabraknie konkursów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, leśnych zabaw czy prezentacji lokalnych produktów oraz degustacji potraw typowych dla regionu Śląskiego z mottem przewodnim "dary lasu". Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl. Zapraszamy!

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-09-09

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 30 września 2016 roku upływa termin wniesienia opłaty (rata III) za korzystanie z zezwolenia w roku 2016. Opłatę w należnej wysokości wnosi się gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: B.S. Gliwice/oddział Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004.

"Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"
2016-09-06

Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski.

 Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji w ratuszu
2016-09-06

W piątek 16 września br. o godz. 17.00 w pyskowickim Ratuszu (I piętro) odbędzie się uroczyste otwarcie stałej ekspozycji o historii Pyskowic w oparciu o wieloletnią działalność wystawienniczą Władysława Macowicza oraz lokalnych sympatyków historii pt. "Pyskowice - rozwój wpisany w tradycję". Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wystawa historyczna
2016-09-06

W czwartek 22 września br. o godz. 17.00 w pyskowickim Ratuszu (II piętro) odbędzie się otwarcie wystawy historycznej pt. "Historia najsławniejszych rodów żydowskich Pyskowic", której autorami są Błażej Kupski oraz Maciej Mazur. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-09-02

W środę 7 września br. o godz. 11.30 w Galerii PODcień w pyskowickim Ratuszu nastąpi inauguracja wystawy pt. „Tragedia Wielunia - 1 września 1939 r.” (wystawa wypożyczana z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, prezentowana m.in. w Berlinie, Brukseli i kilku większych miastach Polski). Wystawę będzie można zwiedzać do 14 września br. w godzinach pracy galerii. Wstęp wolny. Organizator: Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział Pyskowice przy wsparciu Gminy Pyskowice. Zapraszamy!

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-09-02

W piątek 9 września br. o godz. 17.00 w Galerii PODcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Stanisława Kawali - mieszkańca Pyskowic na stałe zamieszkującego w Kędzierzynie-Koźlu. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

2016-09-02

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pyskowic i okolic do udziału w Biegu Jesieni 2016, który odbędzie się w piątek 16 września br. o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników od godz. 15.00). Bieg odbędzie się po obwodzie placu "dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Długość trasy: od 200 do 3200 m (ilość okrążeń dostosowana do wieku uczestników). Zawodnicy rywalizować będą w 18-tu kategoriach wiekowych. Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w marszu Nordic Walking. Dla wszystkich uczestników przewidziane są koszulki, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok 102 lub telefonicznie (32) 332 60 77.

Informacja Urzędu Miejskiego
2016-09-01

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 3-4 września br. pn. „XXIII Dożynki w Pyskowicach” zostaną wprowadzone w naszym mieście zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego. 

Śląski Związek Gmin i Powiatów
2016-09-01

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 119 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 7 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców. Zapraszamy do zapoznawania się z informacjami z posiedzeń Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które regularnie będą się pojawiać na naszej stronie internetowej – baner Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę