Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2017 listopad

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-11-30

3 grudnia br. o godz. 15.00 w Centrum Wystawienniczym w pyskowickim Ratuszu odbędzie się niedzielne spotkanie z historią pn. „B jak Bernard, R jak Religa. Pół wieku przeszczepów serca”, które poprowadzi Błażej Kupski. Natomiast 8 grudnia br. o godz. 17.00 w galerii PODcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się wernisaż wystawy pro memoria Czesława Żydaczewskiego pt. „W pętli czasu”. Na oba wydarzenia wstęp wolny. Zapraszamy! 

2017-11-27

W związku z instalacją centrali alarmowej szczebla powiatowego w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach, planowany w dniu 28 listopada 2017 r. wojewódzki trening sprawności syren alarmowych zostaje odwołany

Informacje Rady Miejskiej
2017-11-23

W czwartek 30 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Ochotnicze Hufce Pracy - logo
2017-11-23

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Pyskowicach zaprasza na giełdę pracy, która odbędzie się (spotkanie z pracodawcą) we wtorek 28 listopada br. o godz. 10.00 na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3). Poszukiwane są osoby na stanowisko: operator maszyn/magazynier. Miejsce pracy: Gliwice, pracodawca zapewnia bezpłatny dojazd. Praca zarówno dla kobiet i mężczyzn, umowa o pracę. Zgłoś się osobiście lub zadzwoń tel.: 32 332 60 05.

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-11-23

W związku z planowanym 28 listopada br. (wtorek) wojewódzkim treningiem sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie  alarmowania i ostrzegania ludności informujemy, że pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 na terenie miasta Pyskowice zostaną włączone syreny alarmowe. Włączane syreny emitować będą dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Apelujemy do mieszkańców Pyskowic o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywiste zagrożenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - logo
2017-11-22

4 grudnia br. w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu (ul. Szczęść Boże 18) oraz w Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach (ul. Górniczej 4/8) w godz. 8.00-18.00 odbędzie się dzień otwarty dla górników. Podczas tego dnia eksperci będą udzielać porad w szczególności z zakresu uprawnień emerytalnych dla górników oraz będą zakładać profile na Platformie Usług Elektronicznych. Będzie można uzyskać również informacje na temat zasad przyznawania świadczeń górniczych, czynników mających wpływ na ich wysokość oraz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o świadczenie.

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-11-21

Przypominamy, że w zakładce Urząd Miejski/Praca–nabory publikowane są wszystkie nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Aktualnie trwa rekrutacja na stanowiska: inspektor  i podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz aplikant/młodszy strażnik w Komendzie Straży Miejskiej w Pyskowicach. Szczegóły: Urząd Miejski/Praca – nabory.

Listopadowy numer "Przeglądu Pyskowickiego"
2017-11-21

Ukazał się nowy, listopadowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć w naszym serwisie internetowym: LISTOPAD NR 11 (253).

Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja - grafika
2017-11-21

W weekend 9-10 grudnia na pyskowickim rynku odbędzie się Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja. Wśród atrakcji m.in.: kramy i stragany, program mikołajkowy dla dzieci, koncerty i występy artystyczne. Zapraszamy! 

Kiermasz świąteczny - plakat
2017-11-21

W niedzielę 3 grudnia od godz. 16.00 na placu przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach odbędzie się Kiermasz Świąteczny. Wśród atrakcji m.in. występy artystyczne, spotkanie ze św. Mikołajem, wspólne kolędowanie czy liczne świąteczne stragany. Zapraszamy!

Koncert charytatywny dla Klary - plakat
2017-11-17

W niedzielę 26 listopada od godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach odbędzie się koncert zespołu Przebudzenie oraz zbiórka charytatywna na sprzęt specjalistyczny, rehabilitację i terapie wspomagające dla małej Klary, mieszkanki Pyskowic, która zmaga się z licznymi chorobami m.in. z wadą ośrodkowego układu nerwowego. Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Najciekawsza ozdoba bożonarodzeniowa - konkurs
2017-11-14

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Pyskowic do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową. Ozdobę należy wykonać samodzielnie i w terminie do 1 grudnia br. złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (pok. 102, parter). Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce: Co? Gdzie? Kiedy? Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia br. o godz. 15.00 na pyskowickim rynku podczas Festynu Świątecznego Św. Mikołaja. Zapraszamy! 

Informacje dla osób niepełnosprawnych
2017-11-14

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz - informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto od 1 września 2017 roku zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zmian dostępne są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.

Informacja Urzędu Miejskiego
2017-11-13

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia oraz dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Poznańskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 13 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302,II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Wyróżnieni funkcjonariusze
2017-11-13

12 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przed najnowszym spektaklem Teatru Carpe Diem pt. „Barwy z tamtej strony - Zaduszki artystyczne" Przewodnicząca Rady Miejskiej - Jolanta Drozd, Zastępca Burmistrza Pyskowic - Adam Wójcik oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Andrzej Bąk nagrodzili na scenie zasłużonych w ostatnim czasie funkcjonariuszy pyskowickich służb za ich poświęcenie, czujność i profesjonalizm.

Urząd Skarbowy - logo
2017-11-10

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach na podstawia art. 110w. §1 i 3 w związku z art. 111i. § ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.1966r. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2, w pok. 205 odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składnika budowalnego. Nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym dłużnika Udo Valiński, położona jest w Pyskowicach, przy ul. Poznańskiej. Obwieszczenie o licytacji.

„I trzeba było żyć... Kobiety w KL Ravensbrück" - wystawa
2017-11-10

15 listopada (środa) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 1 odbędzie się spotkanie z prof. Wandą Półtawską połączone z otwarciem wystawy IPN pt. „I trzeba było żyć... Kobiety w KL Ravensbrück". Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Dofinansowanie na miejskie oświetlenie hybrydowe
2017-11-09

W celu poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc zaciemnionych Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 inwestycji polegającej na budowie oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE (odnawialne źródła energii). Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji tj. ok. 690 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniesie 15% wartości inwestycji tj. ok. 120 tys. zł. Dokładne kwoty: dofinansowania i wkładu własnego znane będą po rozstrzygnięciu przetargu. 

Zawody strzeleckie - plakat
2017-11-08

11 listopada br. w godz. 13.00-16.00, w ramach pyskowickich obchodów Święta Niepodległości, na strzelnicy w Dzierżnie odbędą się zawody strzeleckie, które rozegrane zostaną w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni, młodzież. Wstęp wolny. Uwaga, w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy (Samorząd Pyskowic, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej) zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów.

Krajowa Administracja Skarbowa - logo
2017-11-08

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT. W każdy wtorek listopada o godz. 13.00 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie gliwickim dotyczy to około 5500 przedsiębiorców. Więcej o jednolitym pliku kontrolnym można przeczytać na www.jpk.mf.gov.pl.

"Historia rodziny Nowarka z Toszka..." - wystawa
2017-11-07

18 listopada br. o godz. 18.00 w Centrum Ekspozycji Historycznych zamek w Toszku odbędzie się wernisaż wystawy pn. „Historia rodziny Nowarka z Toszka podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym”, którą przygotował pyskowiczanin Roland Skubała. Możliwość zwiedzania: 4 listopada – 29 grudnia br. w godzinach otwarcia Centrum Ekspozycji Historycznych. Zapraszamy! 

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-11-07

W związku z koniecznością sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Pyskowice informujemy, że we wtorek 7 listopada br. istnieje prawdopodobieństwo uruchomienia na krótki czas syren alarmowych na terenie miasta. Włączane syreny nie ogłaszają żadnego, potencjalnego zagrożenia dla mieszkańców Pyskowic – ich uruchomienie ma wyłącznie na celu przetestowanie systemu.

Bezpłatna mammografia - plakat
2017-11-06

W poniedziałek 13 listopada br. w godz. 9.00-17.00 w mammobusie zlokalizowanym na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach można będzie wykonać badania mammograficzne. Kobiety między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ będą mogły się przebadać bezpłatnie, natomiast Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. Infolinia i zapisy: 42 254 64 10, 517 54 40 04. Do rejestracji telefonicznej potrzebny jest PESEL oraz nr telefonu. 

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-11-02

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie ul. Magazynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 do 23 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę