Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2017 sierpień

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-08-31

Urząd Miejski w Pyskowicach przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju Miasta Pyskowice. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Miasto Pyskowice polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Pyskowic z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie ankiety, która znajduje się w zakładce: Przygotowanie Strategii Rozwoju MiastaW zakładce tej wyszczególnione są również punkty, w których można wypełnić ankietę w wersji papierowej. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 13 września br. Opinia mieszkańców na temat Pyskowic jest dla nas bardzo cenna. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt dokumentu. Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-08-31

Od 4 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna  lub  wystąpiło  zdarzenie  losowe (art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 

Fundacja Orange - logo
2017-08-31

Fundacja Orange informuje, że do 8 września br. można składać wnioski na multimedialną Pracownię Orange. Wniosek złożyć może Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa). W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami. Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją. Szczegóły dotyczące tej inicjatywy oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: https://pracownieorange.pl/.

Uchwała antysmogowa - grafika
2017-08-31

Przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać od 1 września br. na terenie całego województwa śląskiego. Od tego czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20% (wilgotnego drewna). Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września br. planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. 

Narodowe Czytanie - logo
2017-08-29

1 września br. (piątek) o godz. 17.30 w parku przy placu Józefa Piłsudskiego odbędzie się „Narodowe Czytanie" dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele", organizowane przez Samorząd Pyskowic i Miejską Bibliotekę Publiczną. Serdecznie zapraszamy!

Moto Kino 2017 - plakat
2017-08-29

1 września br. (piątek) o godz. 20.00 na placu przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej odbędzie się Moto Kino 2017. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć filmy dokumentalne Kulawej Drużyny Tłoka, Pierścienia i Cylindra z wyprawy do Rumunii i Maroka: "To nie koniec drogi" i "Maroko 2015". Wstęp wolny. Wydarzenie organizuje Klub Motocyklowy Sąsiedzi. Zbiórka motocyklistów o godz. 19.30 na stacji Orlen w Pyskowicach. 

Rocznica wybuchu II wojny światowej - grafika
2017-08-29

Serdecznie zapraszamy na uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, które odbędą się 1 września (piątek) o godz. 17.00 pod Pomnikiem Patriotycznym. W programie m.in. rys historyczny, złożenie kwiatów, warta honorowa klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Jaworowa, Orzechowa, Kasztanowa - budowa ulic
2017-08-29

Rozpoczęły się prace w ramach zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach - budowa ulic Jaworowej, Orzechowej i ul. Kasztanowej”, na które nasza Gmina dostała wnioskowaną kwotę 1 239 500,00 zł dofinansowania (ok. 50% całej inwestycji) z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – edycja 2016-2017. Początkowo kwota tego dofinansowania była niższa, ale stopniowo powiększała się wraz z uzyskaniem przez wojewodę śląskiego kolejnych oszczędności w Programie. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ww. inwestycji, terminach i postępach w realizacji prac, natomiast mieszkańców przepraszamy za czasowe utrudnienia. 

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-08-29

W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 2 i 3 września 2017 r. pn. „XXIV Dożynki w Pyskowicach”,zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Dworcowej i Szpitalnej.

Leśna Kraina Górynego Śląska - logo
2017-08-28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska", które odbędzie się 30 sierpnia (środa) o godz. 17.00 w pyskowickim Ratuszu.

Informacje Rady Miejskiej
2017-08-28

W czwartek 31 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

Zaginął pies
2017-08-22

17 sierpnia br. przy ul. Toszeckiej w Gliwicach zaginęła suczka rasy Cane Corso. Jest to duży pies o szarej-pręgowanej sierści, kuleje na jedną tylną łapkę. Dla znalazcy właściciel wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. W razie jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 794 335 532.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
2017-08-21

Informujemy, że w miesiącach sierpień-wrzesień na terenie Pyskowic zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy ECOEN Consult Sp. z o.o. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Pyskowic. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Pyskowice, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom ECOEN Consult Sp. z o.o. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) na adres mailowy: k.kubiczek5@gmail.com.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego
2017-08-21

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 sierpnia do 14 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302,II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pyskowice.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 7 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
2017-08-21

Urząd Statystyczny w Katowicach na terenie województwa śląskiego do 25 sierpnia br. prowadzi badanie ankietowe pn. „Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku". Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu teleinformatycznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. Więcej o tym i innych badaniach ankietowych przeprowadzanych przez US w Katowicach można przeczytać na stronie: www.katowice.stat.gov.pl.

Dożynki 2017 - plakat
2017-08-17

W dniach 2-3 września br. w Pyskowicach odbędą się XXIV Dożynki Miejskie. Podczas dwudniowego wydarzenia na „placu dożynkowym" nie zabraknie atrakcji i dobrej zabawy dla całych rodzin, wszystkich mieszkańców Pyskowic oraz przyjezdnych. Na uczestników czekać będą koncerty i występy artystyczne, uroczysta msza św. dożynkowa, korowód dożynkowy oraz loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Na pyskowickiej scenie zlokalizowanej przy zbiegu ulic: Dworcowej, Szpitalnej, Wojska Polskiego zagrają m.in. zespoły: WEEKEND i PIERSI. Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia wspinaczki sportowej - plakat
2017-08-17

W ramach „Sportowych wakacji” samorząd Pyskowic oraz stowarzyszenie GTW zapraszają dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat na darmowe, otwarte zajęcia wspinaczki sportowej. Zajęcia odbędą się 21, 23, 28 oraz 30 sierpnia br. w godz. 10.00-11.30 w hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach. 

"Wenecja o poranku" - wystawa fotografii artystycznej
2017-08-14

18 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 w Galerii Podcień w pyskowickim Ratuszu odbędzie się otwarcie wystawy fotografii artystycznej Danuty Turkiewicz pt. „Wenecja o poranku". Wstęp wolny. Możliwość zwiedzania wystawy do końca września 2017 r. Zapraszamy! 

Modernizacja ul. Wojska Polskiego
2017-08-11

Rozpoczęła się modernizacja nawierzchni ul. Wojska Polskiego na odcinkach: ul. Wojska Polskiego 42-56 I etap oraz ul. Wojska Polskiego od Al. 1-go Maja 295 m w kierunku ul. Wyzwolenia. Ulica ta na wskazanych odcinkach była w bardzo złym stanie technicznym i ekonomicznie nieuzasadnione było już wykonywanie remontów cząstkowych. W związku z tym postanowiono wymienić całościowo nawierzchnię na ww. odcinkach. W ramach prac przewidziano: regulację krawężników z częściową wymianą zniszczonych w śladzie istniejących; wymianę nawierzchni asfaltowej na asfaltobetonową; wymianę wpustów ulicznych; regulację istniejących studni. Łączny koszt robót, które wykonuje wyłoniona w przetargu firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Boronowie, wynosi 417.640,18 zł. W trakcie wymiany nawierzchni zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu (ruch wahadłowy). Z informacji uzyskanych od wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Pyskowicach wynika, że odcinek od Al. 1-go Maja 295 m w kierunku ul. Wyzwolenia powinien być ukończony do końca sierpnia br., natomiast odcinek ul. Wojska Polskiego 42-56 do 20 września br. 

Karta ŚKUP dla uczniów
2017-08-11

W związku z rozpoczynającym się niebawem nowym rokiem szkolnym Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przypomina wszystkim uczniom o tym, że po przedłużeniu ważności legitymacji należy odnowić swoje prawo do ulgi zapisane na karcie ŚKUP. Uczniom, którzy jeszcze nie mają spersonalizowanej karty ŚKUP KZK GOP przypomina, że okresowe bilety imienne oraz bilety szkolne można kupować wyłącznie na karty spersonalizowane. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.kzkgop.com.pl.

Koncert pieśni maryjnych i patriotycznych
2017-08-10

Parafia Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach zaprasza na koncert pieśni maryjnych i patriotycznych z okazji Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wtorek, 15 sierpnia, godz. 18.00. Wystąpi: Tomasz Pasławski (organy i śpiew).

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-08-09

Urząd Miejski w Pyskowicach przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Strategia rozwoju miasta stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinno kierować się Miasto Pyskowice, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju. Dzięki zastosowaniu planowania strategicznego miasto jest w stanie lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia, przewidzieć problemy i skutecznie je rozwiązywać oraz wykorzystać przy tym potencjalne możliwości rozwoju. Wszelkie informacje na temat ww. strategii dostępne będą i na bieżąco uzupełniane w zakładce: Strategia Rozwoju.

Bieg Gaz-System na piątkę w Kędzierzynie Koźle
2017-08-09

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie Koźlu zaprasza na „Bieg Gaz-System na piątkę”, który odbędzie się 17 września br. Start: parking przed Halą Sportową „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn Koźle. Dystans: 5 kilometrów. Zapisy do 12 września na www.maratonypolskie.pl lub w dniu biegu. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.mosirkk.pl.

Święto Lasu - plakat
2017-08-08

26 sierpnia br. w Miasteczku Śląskim na terenie Parku Rubina odbędzie się festyn rodzinny organizowany w ramach planu komunikacji LSR. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Podczas święta nie zabraknie zajęć edukacjyjnych dla dzieci i dorosłych oraz leśnych zabaw czy prezentacji produktów wystawianych przez rękodzielników. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl. Zapraszamy!

Festyn w Dzierżnie - plakat
2017-08-08

20 sierpnia br. (niedziela) na boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Dzierżnie odbędzie się festyn lokalny. Wśród atrakcji m.in. zawody strzeleckie, popołudnie ze śląską biesiadą, zabawa taneczna. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Bezpłatna mammografia cyfrowa
2017-08-02

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię cyfrową w dniach 11 i 14 sierpnia (piątek, poniedziałek) br. w godzinach: 8.30 - 15.30 i 16, 17, 18 sierpnia (od środy do piątku) br. w godzinach: 10.00 - 17.00. Mammobus będzie ustawiony przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach. Skorzystanie z badania nie wymaga wcześniejszego zapisu. Wybór dnia jest dowolny. Informacji nt. badań można również zasięgnąć pod nr tel. 32 278 98 96. 

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-08-02

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 do 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302,II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.pyskowice.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 24 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
2017-08-01

Jak co roku okres wakacji wykorzystywany jest do przeprowadzenia inwestycji i remontów w szkołach, przedszkolach i żłobku na terenie naszego miasta. Ogółem na ten cel w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono kwotę około 790 tysięcy złotych. 

Informacje Urzędu Miejskiego
2017-08-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje: wnioski na następujące świadczenia będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.: na świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.; na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. Druki dostępne będą od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 1 oraz na stronie internetowej www.opspyskowice.plWnioski na 500+ będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 1: pokój nr 4 - na pierwsze dziecko zależne od dochodu; pokój nr 7 - na kolejne dzieci nie zależnie od dochodu. Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane w pokoju nr 4.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę