Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2018 maj

Informacje Urzędu Miejskiego
2018-05-30

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 maja do 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Konkurs „Let the Stars Shine”
2018-05-25

Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu GZM zapraszają mieszkańców gmin z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do udziału w etapie regionalnym europejskiego konkursu Let the Stars Shine”zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Pyskowicka Noc Muzeów 2018
2018-05-23

W piątek 25 maja w godzinach 17.00-24.00, w ramach Nocy Muzeów, w Centrum Wystawienniczym (Rynek 1) odbędzie się uroczyste otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Akademii Klubu Filmowego „Jaś" połączone z projekcją historycznych filmów. Gośćmi honorowymi wydarzenia będą Stanisław Janicki (pisarz, dziennikarz i scenarzysta, krytyk filmowy i historyk kina, autor cyklicznego programu TVP pt. „W starym kinie” w latach 1967-1999) i Marek Kosma Cieśliński (filmoznawca, dziennikarz radiowy i twórca filmów dokumentalnych, autor m.in. filmu „Bulwar Franza Waxmana”).

Informacje Urzędu Miejskiego
2018-05-22

W dniu 11 grudnia 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które nowelizują tryb zatwierdzania nowych taryf za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, które zatwierdziły: Rada Miejska w Pyskowicach, Rada Miasta Gliwice, Rada Miejska w Sośnicowicach, Rada Gminy Rudziniec oraz Rada Gminy Zbrosławice – obowiązuje tylko do 180 dni licząc od wspomnianego wcześniej 11 grudnia 2017 r. Po tym czasie obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona przez nowy organ będący regulatorem rynku usług wodnych  - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Majowy numer "Przeglądu Pyskowickiego"
2018-05-22

Ukazał się nowy, majowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć w naszym serwisie internetowym: MAJ NR 5 (259).

Informacje Rady Miejskiej
2018-05-21

W czwartek 24 maja br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Doradca ds. elektronicznych zwolnień lekarskich
2018-05-18

W Oddziale ZUS w Zabrzu oraz we wszystkich terenowych jednostkach - Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach, Biurze Terenowym ZUS w Bytomiu i Gliwicach oraz Punkcie Informacyjnym ZUS w Piekarach Śląskich – w Salach Obsługi Klientów można skorzystać z usług doradcy ds. e-ZLA (elektronicznych zwolnień lekarskich). Zadaniem doradcy jest informowanie wszystkich grup klientów o korzyściach wynikających z uruchomienia elektronicznych zwolnień lekarskich, a także wyjaśnianie wszystkich wątpliwości lekarzy, ubezpieczonych i płatników w tym zakresie.

Informacje Urzędu Miejskiego
2018-05-16

Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs w ramach RPO WSl ZIT poddziałanie 4.5.1 – niskoemisyjny transport i efektywne oświetlenie, w którym dofinansowanie w kwocie 2 865 414,31 zł uzyskał wniosek na budowę centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego. Obejmuje on gruntowną przebudowę placu z wyznaczeniem na nowo przystanków autobusowych. Dodatkowo będzie realizowana budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego, miejsca na przechowywanie rowerów oraz ogólnodostępnej toalety. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na 2019 rok.

Ponad 11 milionów złotych na modernizację miejskich budynków
2018-05-16

Na początku maja Urząd Marszałkowski, po roku od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie, rozstrzygnął konkurs w ramach RPO WSl ZIT – poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkie złożone przez nasze miasto wnioski zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania (łączna kwota dofinansowania: 10 445 888,66 zł). Dofinansowanie to dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków SP 4, 5 i 6, przedszkoli nr 1, 2 i 5, Miejskiego Żłobka i Urzędu Miejskiego. Planowane prace będą polegały na ociepleniu budynków oraz na wymianie w nich instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. W ramach prac na dachu budynku Urzędu Miejskiego dodatkowo montowane będą panele fotowoltaiczne, a w SP5 będą realizowane prace związane z modernizacją basenu. Realizacja tych zadań jest przewidziana sukcesywnie na lata 2018 -2019. W ramach tego samego konkursu również Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach uzyskał dofinansowanie na termomodernizację w kwocie 918 217,48 zł.

Park Miejski - I etap
2018-05-16

Trwają prace I etapu zagospodarowania Parku Miejskiego w Pyskowicach, w ramach których powstanie plac zabaw, pergola oraz linarium. Całkowity koszt ww. realizacji to 546.531,83 zł, z czego Gmina Pyskowice uzyskała 258.141,00 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Efekty tych prac poznamy jeszcze przed zbliżającymi się wakacjami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - logo
2018-05-16

W związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który potrwa do 25 maja br., w czwartek 24 maja br. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w godzinach 9.00-16.00 (sala nr 13, I piętro) odbędzie się dyżur informacyjny z przedstawicielem firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o. o. Przypominamy, że regulamin naboru oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.niskaemisja.ekoscan.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 107, parter).

Ochotnicze Hufce Pracy - logo
2018-05-14

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP zaprasza 17 maja (czwartek) o godz. 12.00 do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (sala sesyjna, parter) na Giełdę Pracy. Poszukiwane są osoby na stanowisko: MAGAZYNIER, PAKOWACZ (bez doświadczenia). Miejsce pracy: Pyskowice.  Pracodawca zapewnia darmowy posiłek dla pracowników, atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie + dodatkową premię wakacyjną. Z oferty pracy mogą skorzystać zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące chcące dorobić oraz pełnoletnie osoby uczące się na okres wakacji. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście: PPP OHP ul. Strzelców Bytomskich 3 pok. 106 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 332 60 05.

Zmiana w organizacji ruchu drogowego
2018-05-11

W związku z dodatkowymi pracami wykonywanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przesunięciu, do piątku 18 maja, ulega termin całkowitego zamknięcia skrzyżowania: ul. Strzelców Bytomskich z ul. Szpitalną. W związku z powyższym wciąż obowiązują zmiany w organizacji ruchu drogowego tj. objazdy następującymi ulicami miasta: ul. Szopena, ul. Wojska Polskiego, ul. Cichą oraz ul. Armii Krajowej i ul. Nową. Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy!

Tauron Dystrybucja S.A. - informacja dla mieszkańców
2018-05-11

Tauron Dystrybucja S.A. informuje, że w piątek 11 maja br. będą prowadzone prace w lokalizacjach: ul. Traugutta 81 oraz ul. Powstańców Śląskich. W związku z powyższym w tym dniu mogą występować czasowe zaświecenia oświetlenia ulicznego.

Charytatywny Stand-up
2018-05-10

5 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w godz. 20.00-23.00 odbędzie się wieczór z komedią Stand-up. Wydarzenie będzie miało charakter charytatywny. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na dalsze leczenie pyskowiczanki Małgorzaty Jenorowskiej. Jako gwiazda wieczoru ze swoim najnowszy programem pt. "Strach na wróble" wystąpi wspaniały komik i jeszcze lepszy człowiek Adam Van Bendler - ważny gracz na polskiej scenie Stand-up, znany m.in. z TV: Kuba Wojewódzki, Comedy Central, TVP). Adam „roastował” Tymona Tymańskiego i Popka, supportuje Abelarda Gizę oraz Kacpra Rucińskiego. Natomiast śpiewającą gwiazdą tego wieczoru będzie Marta Bijan - finalistka i zdobywczyni 2 miejsca w IV edycji X-Factor. Bilety w cenie 30 zł do nabycia na portalu Ticketowo: https://www.ticketowo.pl. Uwaga, wydarzenie wyłącznie dla osób pełnoletnich!

Skup Kultury w Pyskowicach
2018-05-10

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” organizuje piąty już raz największy charytatywny kiermasz kulturalny na Śląsku. Skup Kultury to projekt składający się z dwóch etapów. Pierwszy to zbiórka dzieł kultury tj. książek, komiksów, płyt CD, płyt winylowych, filmów DVD, gier na PC i konsole, kaset magnetofonowych, gier planszowych czy rękodzieła. Druga część to Wielki Finał, który odbędzie się 24 czerwca na gliwickim Rynku. Podczas finału można nabyć zebrane dzieła kultury za dowolną, zaproponowaną przez siebie kwotę. W tym roku zbiórka dzieł potrwa do 15 czerwca. Przypominamy, że również w Pyskowicach trwa zbiórka dzieł kultury. Pyskowickim punktem, już po raz piąty, jest Miejska Biblioteka Publiczna przy pl. Józefa Piłsudskiego 1. W tym roku dołączyły jeszcze dwa punkty: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich i Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Zachęcamy wszystkich pyskowiczan do oddawania niepotrzebnych im już rzeczy - niech cieszą się one drugim życiem i przy okazji pomagają potrzebującym. Wszelkie aktualności dotyczące wydarzenia znaleźć można na stronie na Facebook’u: www.facebook.com/SkupKulturyCN.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością
2018-05-10

ZUS oddział w Zabrzu (ul. Szczęść Boże 18) zaprasza na „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”, który odbędzie się 11 maja br. Podczas wydarzenia dostępne będą w godz. 9.00-14.00 stoiska informacyjne z zakresu poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Natomiast o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala sesyjna) odbędzie się uroczystość, w ramach której przeprowadzone zostaną wykłady związane z promowaniem zainteresowań oraz aktywizacją osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - logo
2018-05-08

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który potrwa w dniach 8-25 maja br. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić wniosek dołączając wymagane załączniki. Regulamin oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.niskaemisja.ekoscan.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 107, parter).

"Ławka Niepodległości" - konkurs
2018-05-08

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło nowy program pn. ,,Ławka Niepodległości”, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych. Obecnie w ramach ww. programu  ogłoszony został konkurs skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na projekt Ławki Niepodległości. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę główną: 30.000,00 zł. Przewidziane zostały również dwa wyróżnienia: po 8.500,00 zł. Przyjmowanie prac konkursowych trwa do 22 maja br. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mon.gov.pl.

Remont ul. Szpitalnej
2018-05-08

Rozpoczęły się prace remontowe na ul. Szpitalnej, w ramach których zostanie wykonany remont drogi oraz chodników przy ul. Szpitalnej od strony „placu dożynkowego”. Wykonawcą prac jest firma Hucz Sp. z o.o. z Boronowa wyłoniona w drodze przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 537.603,80 zł. Planowane zakończenie prac: do końca maja br.

Informacje Urzędu Miejskiego
2018-05-07

W związku z koniecznością zachowania w okresie rozliczeniowym (kwiecień, maj, czerwiec 2018 r.) obowiązującego wymiaru czasu pracy Urząd Miejski w Pyskowicach 11 i 18 maja 2018 r. będzie czynny w godzinach 7.30-15.30.

Majowe wydarzenia w Centrum Wystawienniczym
2018-05-07

Serdecznie zapraszamy na majowe wydarzenia kulturalne w pyskowickim Centrum Wystawienniczym w Ratuszu (Rynek 1). 4 maja o godz. 17.00 odbył się wernisaż wystawy Norberta Kozioła pt. ”Umundurowanie śląskich regimentów w latach 1870-1914". 8 maja o godz. 17.00 uroczyście otwarta zostanie wystawa twórczości dzieci z Przedszkola nr 3 w Pyskowicach pt. "Oczami małych artystów". 9 maja o godz. 17.00 odbędzie się przegląd twórczości grupy plastycznej Uniwersytetu III Wieku z Tarnowskich Gór pt. "Uśmiech kwiatów", natomiast 20 maja o godz. 15.00 zapraszamy na kolejną propozycję klubu podróżnika "Obieżyświat" - "Wyprawa Syberia 2017, czyli o Rosji i Rosjanach myśli kilka", którą przedstawi Artur Miśków. 25 maja w godzinach 17.00-24.00, w ramach Nocy Muzeów, odbędzie się uroczyste otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Akademii Klubu Filmowego "Jaś" połączone z projekcją historycznych filmów. Gośćmi honorowymi będą Stanisław Janicki i Marek Kosma Cieśliński. Na wszystkie ww. wydarzenia wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę