Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2020 styczeń

SZKÓŁKA PŁYWACKA W SP NR 5
2020-01-31

Na pływalni w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 2 działa szkółka pływacka Swim World. Zajęcia grupowe dla dzieci od 5 roku życia z nauki i doskonalenia pływania odbywają się przez cały rok szkolny we wtorki, środy lub czwartki, w godzinach 16.20 – 19.35. Instruktorzy prowadzący: Grzegorz Śliwakowski, Jacek Klimala i Jacek Usarek. Szczegóły dotyczące szkółki, oferty i zapisów dostępne są na stronie internetowej www.swimworld.pl.

 

2020-01-30

W Miejskim Żłobku zakończyła się realizacja zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach w zakresie adaptacji, zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru budynku na dodatkowy oddział dla dzieci z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych", na które nasze miasto pozyskało dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2019” w wysokości 480 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 067 971,00 zł.
Nowy, 24-osobowy oddział dla dzieci rozpocznie swoją działalność 3 lutego br.

Informacja Urzędu Miejskiego
2020-01-30

Uchwałą nr V/49/2019 Rada Miejska w Pyskowicach udzieliła bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały z najwyższej 60% bonifikaty można było skorzystać w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, czyli w 2019. W 2020 roku obowiązuje 50% bonifikata, jeżeli właściciel decyduje się na zapłatę jednorazową, za wyjątkiem właścicieli tych nieruchomości, dla których zaświadczenie o przekształceniu nie zostało jeszcze wydane lub zostało wydane po 30 listopada 2019 r. W tych dwóch przypadkach jest możliwość skorzystania z najwyższej 60% bonifikaty – jednak opłatę trzeba wnieść w terminach szczegółowo określonych w art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

UWAGA WŁAŚCICIELE GARAŻY!
2020-01-28

W związku ze zmianą przepisów dot. zmniejszenia z 3 % do 1 % stawki opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami wszyscy użytkownicy wieczyści, którzy w roku ubiegłym dokonali pełnej odpłatności za użytkowanie wieczyste mają nadpłatę, która może być zaliczona na poczet płatności za lata przyszłe bądź może zostać zwrócona. Prosimy zatem o powstrzymanie się od dokonywania wpłat w roku bieżącym do czasu otrzymania informacji rozliczającej płatność za rok ubiegły.

Mały ZUS Plus
2020-01-27

1 lutego br. wejdzie w życie tzw. Mały ZUS Plus, z którego skorzystać będzie mogło ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca lutego.

Klasyfikacja wojskowa w 2020 roku
2020-01-27

W okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Termin wyznaczony dla mieszkańców Pyskowic to 14, 17, 18 lutego br. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Gliwicach w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

2020-01-27

W środę 29 stycznia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 15.30, odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Zmiana w segregacji odpadów
2020-01-23

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadzona została niewielka zmiana w segregacji odpadów na terenie naszej gminy. Zmiana dotyczy segregacji opakowań wielomateriałowych. Do tej pory opakowania te segregowaliśmy razem z papierem, od nowego roku segregujemy je razem z tworzywem sztucznym i metalem.

Informacja Urzędu Miejskiego
2020-01-23

Planowana od stycznia podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyskowice, na podstawie uchwały nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., nie weszła w życie. W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu styczniu i lutym br., naliczana jest zgodnie z uchwałą nr nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a więc pozostaje na niezmiennym poziomie. W przypadku zmiany stawki będziemy Państwa informować.

2020-01-22

Urząd Stanu Cywilnego i  Wydział SO Urzędu Miejskiego w Pyskowicach informują, że w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2020 r. uległa awarii aplikacja Źródło dostarczana przez Ministerstwo Cyfryzacji, uniemożliwiając wykonywanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych. W momencie likwidacji awarii natychmiast zostanie przywrócona pełna obsługa klientów.

Logo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
2020-01-22

W celu zapobiegania występowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego w naszym województwie wykonywane są planowane i zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków. Działania te koordynuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W przypadku odnalezienia padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne ustalono, że zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pod numerem telefonu 510138137, zgłoszenia można również kierować za pośrednictwem numeru 112.

Styczniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego"
2020-01-22

Ukazał się nowy, styczniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć w naszym serwisie internetowym: STYCZEŃ NR 1 (279).

Pierwszy stopień alarmowy
2020-01-21

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 796) Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 rokuwprowadził drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) i pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23.59. Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau.

Porady prawne
2020-01-21

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, iż w punkcie nieodpłatnych porad prawnych mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach we wtorek 21 stycznia 2020 r. w godz. 11.30-15.30 nie będą udzielane nieodpłatne porady prawne.

Centrum Przesiadkowe
2020-01-20

Pod koniec grudnia ub. r. nastąpiło zakończenie prac na Centrum Przesiadkowym na placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach. Komunikacja miejska na Centrum Przesiadkowym zostanie przywrócona 1 lutego br. Obecnie trwa ostatni etap uzgodnień z ZTM w sprawie rozkładów jazdy autobusów. Za sprawą Centrum Przesiadkowego pasażerowie w komfortowych warunkach będą mogli oczekiwać na transport oraz znacznie szybciej przesiadać się pomiędzy różnymi środkami lokomocji.

Informacja Urzędu Miejskiego
2020-01-20

Burmistrz Miasta Pyskowice realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice w 2020 roku” poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, który w 2020 roku, w ramach zawartej z Gminą Pyskowice umowy będzie wykonywał następujące zadanie: "W sytuacji znalezienia zagubionego zwierzęcia gospodarskiego przyjmie je od Gminy Pyskowice, do opieki w swoim gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia i przekazania zwierzęcia właścicielowi lub podjęcia dalszych decyzji o jego losie." Gospodarstwo powinno znajdować się na terenie Gminy Pyskowice lub w bezpośrednim sąsiedztwie gminy. Oferty, określające stawkę za przyjęcie zwierzęcia, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pok. 107) Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, do dnia 24 stycznia 2020 roku.

Nabór - oferta pracy
2020-01-14

Informujemy, iż trwa nabór na wolne z dniem 25.01.2020 r. stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu. Termin składania dokumentów: 20 stycznia br. Szczegóły ww. naboru wraz z regulaminem dostępne są w zakładce: Urząd Miejski/Praca–nabory.

ANKIETA "LEŚNEJ KRAINY GÓRNEGO ŚLĄSKA"
2020-01-12

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2019 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

NOWY PORTAL MAPOWY
2020-01-12

Informujemy, że pod adresem http://www.mpyskowice.e-mapa.net znajduje się Systemu Informacji Przestrzennej, stworzony, aby służyć zarówno mieszkańcom, inwestorom, a także turystom, którzy dzieki zainstalowanej wyszukiwarce działek ewidencyjnych i adresów, mogą od teraz w prosty sposób uzyskać ważne informacje na temat danych przestrzennych w mieście.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej z nowym autem
2020-01-11

Samorząd pyskowicki po raz kolejny zadbał o najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Od stycznia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach dysponuje nowym autem, które będzie wsparciem dla osób korzystających z usług Ośrodka, a także ułatwi pracę pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Dziewięcioosobowy Renault Trafic przystosowany jest dodatkowo do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

DZIENNY DOM „SENIOR+” ZATRUDNI TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO
2020-01-11

Dzienny Dom "Senior+" poszukuje osoby do pracy z osobami starszymi. Do osoby zatrudnionej na stanowisku terapeuty zajęciowego będzie należało m.in.: prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, prowadzenie treningu umiejętności praktycznych a także prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.

GROBONET - INTERNETOWA WYSZUKIWARKA GROBÓW
2020-01-11

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.01.2020 r. uruchomiona została internetowa wyszukiwarka osób pochowanych na pyskowickim cmentarzu komunalnym. GROBONET PRO znajduje się pod linkiem https://pyskowice.grobonet.com i pozwala na odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie opłacenia miejsca na cmentarzu oraz proponuje zapalenie wirtualnego znicza.

TWÓJ PODATEK DOCHODOWY WAŻNY DLA GMINY
2020-01-11

W związku z okresem składania zeznań podatkowych PIT za 2019 r. informujemy, iż obowiązujące przepisy stanowią, że od każdej osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek ten wraca w formie udziału do gminy, którą podatnik wskaże, jako miejsce zamieszkania. Zachęcamy i zwracamy się z prośbą do wszystkich zamieszkujących na terenie Pyskowic, aby rozliczyli swój PIT zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Konsekwencją takiego działania będzie przekazanie przez Urząd Skarbowy udziałów z podatku dochodowego na konto budżetu naszej gminy. Dochody te zostaną przeznaczone na dalszy rozwój naszego miasta.

Zakończenie prac na Centrum Przesiadkowym
2020-01-11

Wszystkie prace na Centrum Przesiadkowym zostały zakończone. Aktualnie dokonywane są odbiory. Ruch na całej długości ul. kard. Stefana Wyszyńskiego został przywrócony. Prosimy jednak kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na zmianę organizacji ruchu i nowe oznakowanie. Oświetlenie zostanie włączone po dopełnieniu niezbędnych formalności przez Tauron Polska Energia SA, powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dni. Z kolei ruch autobusowy przywrócony zostanie w pierwszych dniach nowego roku, o dokładnej dacie poinformujemy niezwłocznie po uzgodnieniach z ZTM.

28 FINAŁ WOŚP W PYSKOWICACH
2020-01-10

W niedzielę, 12 stycznia br. obędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem będzie pozyskanie środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W naszym mieście orkiestra grać będzie aż trzy dni. Zapraszamy już dziś o godz. 17.00 do Hali Widowiskowo - Sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach gdzie odbędzie się pasowanie wolontariuszy. W sobotę i niedzielę nie zabraknie koncertów i występów artystycznych, a także „światełka do nieba". W imieniu pyskowickiego sztabu WOŚP serdecznie zapraszamy do udziału w tej szczytnej akcji. Szczegółowy plan wydarzeń

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!
2020-01-10

Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Pyskowice do dnia 31 stycznia 2020 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnoszona jest w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

E-RECEPTA JAK Z NIEJ KORZYSTAĆ?
2020-01-09

Od 8 stycznia wszyscy lekarze mają obowiązek wystawiania elektronicznych recept, popularnie zwanych e-receptami. Od teraz, by wykupić lek przepisany przez lekarza, będziemy mogli posłużyć się w aptece czterocyfrowym kodem, który dostaniemy w SMS-ie lub mailem. W specjalnych przypadkach pacjent będzie mógł również skorzystać z wydruku systemu.

 

Ferie zimowe 2020
2020-01-09

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach informuje, że zostały ostatnie miejsca na wyjazdy dzieci na lodowisko Tafla dnia 21 stycznia br. oraz do gliwickiego teatru na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn” dnia 23 stycznia br.  Rodziców lub opiekunów zainteresowanych zapisaniem dziecka na te wycieczki zapraszamy do kontaktu z ww. wydziałem (UM w Pyskowicach, parter, pok. 102), tel. (32) 332 60 77.  Wycieczki skierowane są dla dzieci w wieku: teatr od 6 lat, lodowisko od 7 lat. Polecamy!

PYSKOWICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI
2020-01-06

6 stycznia (poniedziałek) 2020 r. ulicami Pyskowic przejdzie Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się on o godz. 14.00 z trzech różnych miejsc na terenie miasta, a zakończy na Rynku wspólnym kolędowaniem. Wyjście i przemarsz poszczególnych grup zaplanowano następująco: Grupa I niebieska: Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przejdzie ulicami: księdza Johannesa Chrząszcza, gen. Władysława Sikorskiego, Powstańców Śląskich, Rynek; Grupa II żółta: Parafia Nawrócenia św. Pawła przejdzie ulicami: Mieszka I, Wieczorka, Szopena, Strzelców Bytomskich, Nowa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Rynek; Grupa III czerwona: Parafia św. Mikołaja przejdzie ulicami: Poniatowskiego, Osiedlowa, Strzelców Bytomskich, Wielowiejska, Armii Krajowej, Rynek. Zapraszamy!

INFORMACJA
2020-01-02

Z dniem 01.01.2020 r. Biuro Obsługi Klientów cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej znajdować się będzie w Urzędzie Miasta Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3, II piętro pok. 313 i czynne będzie w godzinach pracy Urzędu.

KONCERT NOWOROCZNY
2020-01-01

W pierwszy dzień Nowego Roku zapraszamy o godz. 17.00, do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, na Koncert Noworoczny z tradycyjną lampką szampana i z życzeniami noworocznymi.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę