ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

2011-07-01

W środę 29 czerwca podczas IX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach jednogłośnie zostało udzielone przez radnych Rady Miejskiej absolutorium Burmistrzowi Miasta Wacławowi Kęsce z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010r.