AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PYSKOWICACH

2017-10-12

W ramach zadania związanego z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 od października 2017 roku Stowarzyszenie GTW rozpoczyna na terenie Pyskowic nowy projekt. Akademia Umiejętności Społecznych to działanie polegające na pracy ulicznej pedagogów, których celem jest dotarcie na te podwórka miasta, gdzie najczęściej przebywają dzieci wymagające nowych form rozwoju, edukacji i spędzania wolnego czasu.

Stowarzyszenie GTW - logo

Pedagodzy od początku trwania projektu rozpoznają tereny Pyskowic i na potrzebujących terenach rozpoczną działania animacyjne i aktywizujące skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia. Ich głównym celem jest działalność edukacyjna prowadząca do indywidualnego rozwoju dzieci, dla których ulica jest ważnym środowiskiem wychowania. Formy wykorzystywane w pracy na ulicy są różne: zwykle rozpoczynają się od tych najprostszych i zachęcających dla potencjalnych podopiecznych – gra w piłkę nożną, zabawy podwórkowe, gry z chustą Klanzy – to zajęcia, które mają służyć zintegrowaniu dzieci na podwórku, zbudowaniu ich zaufania do pedagoga oraz rozpoczęciu budowy zgranej grupy. W kolejnym krokach zadaniem pedagogów jest organizowanie warsztatów edukacyjnych wprost na podwórkach Pyskowic, a później także w grupach, do których zaproszone będą wszystkie dzieci chcące podjąć współpracę z pedagogiem. Celem jest podniesienie kompetencji społecznych, aktywizacja środowiska lokalnego oraz indywidualna praca z dzieckiem, które posiada swój zasób zdolności i talentów, które trzeba rozwijać. Pedagodzy to odpowiednio przygotowane osoby, posiadające wykształcenie pozwalające im na efektywną pracę. Można rozpoznać ich po legitymacjach, które zawsze noszą przy sobie, a ich dane zweryfikować w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Stowarzyszenie GTW może rozpocząć i realizować projekt dzięki wsparciu Urzędu.