AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW DZIKO ŻYJĄCYCH

2008-09-05

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach 27.09-15.10.2008r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów.

Rusza jesienna akcja szczepienia lisów. W okresie pomiędzy 27 września, a 15 października 2008 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów AN-2, startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych, średnio 20 dawek szczepionki na 1 km kw. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202 610 dawek szczepionki. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają lisy z odległości ok. 800 metrów. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych, a nawet w parkach.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynna zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwa terytorialnie placówką służy zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynna szczepionką.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Środki na tę akcję pochodzą z rezerwy budżetu państwa.

W wyniku prowadzonej do tej pory akcji szczepienia lisów wolno żyjących obserwuje się poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród zwierząt i tak:

1. w 2003 roku na terenie całego województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku zanotowano 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie odnotowano wścieklizny,

4. w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt

6. w pierwszym półroczu 2008 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt

Świadczy to o skuteczności szczepienia prowadzenia przez Inspekcję Weterynaryjną

województwa śląskiego.

Wszelkich dodatkowych informacji w ww. sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów: 609 16 14, 609 16 15