AKCJA ZIMA

2016-11-29

W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy mieszkańcom Pyskowic o trwającej na terenie naszej gminy „Akcji Zima". Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych prowadzi Urząd Miejski w Pyskowicach. Wykonawcą prac zimowego utrzymania dróg gminnych jest firma Tonsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, oddział w Pyskowicach (tel. 32 233 98 10). Umowa z niniejszą firmą obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. Informacja o firmie realizującej niniejsze zadania od 01.01.2017 r. zostanie podana do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy.Wszelkie zgłoszenia dot. akcji zimowej prowadzonej na terenie Gminy Pyskowice należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego pod nr tel. (32) 332 60 16.

Akcja zima

Wykonawcą prac zimowego utrzymania chodników miejskich, przystanków autobusowych oraz ulic wewnętrznych (osiedlowych) jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach (tel. 32 233 21 07).

 

 

Drogi powiatowe:

Firma  odpowiedzialna  za  zimowe  utrzymanie  dróg  powiatowych  zlokalizowanych na  terenie  Gminy  Pyskowice  (tj.  Powstańców  Śląskich  2985S, Gliwicka 2905S  oraz ul. Wyzwolenia  2905S);

 

Tonsmeier Południe Sp. z o.o. ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, oddział w Pyskowicach ul. Zaolszany 3.

 

Osoba odpowiedzialna:

Radosław Weingricht tel. służbowy (32) 233 98 10, tel. 600 082 790

 

 

Drogi  Wojewódzkie:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2016/2017 na podstawie porozumienia prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Informacje  o  nieprzejezdności  dróg  wojewódzkich na  terenie  miasta  Pyskowice  tj.  ul. Poznańska  i  ul.  Gliwicka  (DW  901)  należy zgłaszać kierownikowi Akcji Zimowej ds. dróg wojewódzkich – Dariusz Wieteska tel. (32) 234 06 96 kom. 605 435 731.

 

Wykonawcą realizującym prace zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na  terenie  miasta  Pyskowice jest firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z/s 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 16.

Nr telefonów do osób bezpośrednio zaangażowanych w zimowe utrzymanie dróg ze strony Wykonawcy:

- Piotr Hucz tel. 502 297 152

- Czesław Maniura tel. 516 034 302

tel. (34) 353 92 53, (34) 375 61 00, fax. (34) 375 61 01

 

Umowa z niniejszą firmą obowiązuje do dnia 05.12.2016r. Informacja o firmie realizującej  prace zimowego utrzymania od 06.12.2016r. zostanie Gminie przekazana przez Zarząd Dróg Powiatowych.

 

 

Drogi Krajowe

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg krajowych na  terenie  miasta  Pyskowice wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5 z siedzibą w Katowicach – rejon w Zabrzu ul. Chudowska 1.

 

Informacje  o  nieprzejezdności  dróg  krajowych  na  terenie  miasta  Pyskowice  tj.  droga  nr  DK  94  obwodnica  miejska  oraz  ul. Mickiewicza  od  skrzyżowania  z  obwodnicą  w kierunku  Byciny  zgłaszać  bezpośrednio:

- w siedzibie rejonu  w  Zabrzu ul. Chudowska 1  tel.  (32) 234 06 92

- w Obwodzie Drogowym w Brzezince ul. Białostocka 3 tel. (32) 270 15 10

 

Główny wykonawca realizujący zadanie zimowego utrzymania dróg krajowych:

REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

 

Telefony kontaktowe do osób bezpośrednio zaangażowanych w zimowe utrzymanie dróg:

- Grzegorz Staszewski – tel. 607 072 410

- Arkadiusz Pawlas – tel. 667 082 236

tel. (32) 231 08 58 wew. 232, 210

fax. (32) 238 23 85, (32) 238 26 92.