AKCJA ZIMA

2017-12-06

Przypominamy mieszkańcom Pyskowic o trwającej na terenie naszej gminy „Akcji Zima". Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych prowadzi Urząd Miejski w Pyskowicach. Wykonawcą prac zimowego utrzymania dróg gminnych jest firma Tönsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, oddział w Pyskowicach. Umowa z niniejszą firmą obowiązuje do dnia 31.12.2017 r. Wszelkie zgłoszenia dot. akcji zimowej prowadzonej na terenie Gminy Pyskowice należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego pod nr tel. 32 332 60 16 lub bezpośrednio firmie Tönsmeier Południe Sp. z o.o. Oddział w Pyskowicach tel. 32 233 26 01 lub 600 082 790. Pod koniec grudnia po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. „Całoroczne utrzymanie dróg gminnych w 2018 r.” zostanie zawarta nowa umowa z Wykonawcą prac. Więcej o akcji zima 2017/2018 można się dowiedzieć w zakładce: Gospodarka Komunalna/Akcja Zima.

Akcja Zima