AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

2008-09-09

W sierpniu br. została opracowana Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice. Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania można zgłaszać pisemnie (p. 107 tut. Urzędu) w terminie do 30 września 2008 r. Treść dokumentu.