AKTUALNE BADANIA ANKIETOWE

2017-04-06

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o trwających aktualnie badaniach ankietowych na terenie województwa śląskiego: Europejskie badanie warunków życia ludności (do 31 maja br.), Uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych (do 20 kwietnia br.), Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (do 12 maja br.). Więcej o ww. badaniach i sposobach ich przeprowadzania można się dowiedzieć na stronie internetowej www.katowice.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - logo