ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

2019-11-18

Gospodarka odpadami komunalnymi to jedno z najtrudniejszych wyzwań jakie przed nami stoi. Ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów niestety rosną i będą rosły, ponieważ brak jest sprawnie funkcjonującego rynku surowców wtórnych. Wzrastają koszty odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania, jak również ceny w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W PREZENTACJI przedstawiamy Państwu wynik wnikliwej analizy przeprowadzonej na zlecenie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącej tego tematu oraz kierunków jakie powinniśmy przyjąć na drodze rozwiązania tego problemu.