ANKIETA

2019-10-24

Zachęcamy Państwa do zabrania głosu w ankiecie dotyczącej organizacji w Pykowicach imprez masowych. Ankieta o treści: Czy jest Pani/Pan za tym, aby w sezonie letnim zamiast dwóch imprez masowych: Dni Pyskowic oraz Dożynek, organizowana była jedna 3-dniowa impreza pn.: Święto Miasta, której program będzie tematycznie podzielony i dostosowany do różnych grup wiekowych? znajduje się na naszym profilu FB.

ANKIETA

Od wielu lat w Pyskowicach w sezonie letnim organizowane są dwie imprezy masowe Dni Pyskowic oraz Dożynki. Coraz częściej i liczniej pojawiają się głosy o zasadności ograniczenia się do jednej imprezy masowej, która byłaby podzielona tematycznie i której program dostosowany był do różnych grup wiekowych oraz zainteresowań. Głos Mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zwracamy się do Państwa o ocenę czy należy zrezygnować z organizacji Dożynek na tak dużą skalę. Kluczowym argumentem jest kwestia finansowa, ale również fakt, że Pyskowice są gminą miejską i niewielu jest rolników chętnych do udziału w tym wydarzeniu.