ANKIETA KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

2017-07-17

Urząd Statystyczny w Katowicach na terenie województwa śląskiego do 31 lipca br. prowadzi badanie ankietowe pn. „Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym”. Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu teleinformatycznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. Więcej o tym i innych badaniach ankietowych przeprowadzanych przez US w Katowicach można przeczytać na stronie: www.katowice.stat.gov.pl.

Badanie ankietowe - plakat