ANKIETA KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

2018-01-16

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach 15-31 stycznia br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Badanie to ma charakter obowiązkowy i realizowane jest na drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy Ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Więcej informacji na temat ww. badania można uzyskać na stronie www. katowice.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - logo