ANKIETA NA TEMAT POSTRZEGANIA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA PYSKOWICE

2019-02-22

Zachęcamy mieszkańców Pyskowic, przedsiębiorców, jak i osoby odwiedzające nasze miasto do  wyrażenia swojego zdania na temat reklam umieszczanych w przestrzeni miasta poprzez wypełnienie przygotwanej na ten temat ankiety i odpowiedzi na zawarte w niej pytania typu: gdzie jest najwięcej reklam, czy potrzebne są przepisy regulujące reklamy, małą architekturę, ogrodzenia w przestrzeni publicznej miasta; a także wskazania które z nośników reklamowych należałoby wykluczyć bądź ograniczyć w mieście Pyskowice.

ANKIETA NA TEMAT POSTRZEGANIA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA PYSKOWICE

Internetowe badanie ankietowe ma na celu poznanie opinii respondentów na temat reklamy zewnętrznej i oczekiwanego zakresu regulacji przyszłej uchwały reklamowej. Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście.

Ankieta internetowa jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Formularz ankiety w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w pok. 334, oraz na naszej stronie internetowej pod adresem: www.pyskowice.pl/planowanie-przestrzenne/uchwala-krajobrazowa.html

Wypełnione formularze, do dnia 22 marca, można złożyć do urn wystawionych w:

1) holu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub w pok. 334, II piętro w godzinach pracy Urzędu;

2) Miejskiej Bibliotece Publicznej - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego;

3) Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 1 ul. Traugutta 53.

Ponadto wypełnione ankiety można przesyłać:

1) na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice;

2) w formie zeskanowanej na adres e-mail: info@pyskowice.pl.

Więcej informacji o ustawie krajobrazowej znajduje się tutaj oraz w Biuletynie Informacji Przestrzennej miasta Pyskowice pod adresem: bip.pyskowice.pl/bipkod/20294068.  Informacje o wynikach ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2019 r.