APEL BURMISTRZA PYSKOWIC - ZDAJEMY EGZAMIN Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, BĄDŹMY OSTROŻNI!

2020-04-02

Szanowni Mieszkańcy,
mija kolejny tydzień epidemii koronawirusa w Polsce. Choroba, czego nie dało się uniknąć, dotarła do naszego miasta, ale sytuacja jest pod kontrolą. Mamy jeden potwierdzony przypadek zakażenia COVID-19. Jako burmistrz zapewniam, że działają miejskie procedury bezpieczeństwa. Pragnę podziękować też Wam, za rozsądek i stosowanie się do zaleceń. Nie możemy jednak tracić czujności. Pyskowice nie są samotną wyspą, rośnie liczba zakażeń w sąsiednich miejscowościach. Tylko od nas samych, od naszej odpowiedzialności, zależy, czy ochronimy siebie oraz swoich bliskich. Pamiętajcie – jeśli każdą napotkaną osobę będziemy traktować jak potencjalnie zarażoną – przerwiemy transmisję wirusa, więc proszę – stosujcie się do zasad i ograniczeń.

Jako samorząd prowadzimy bieżący monitoring sytuacji i wdrażane są kolejne środki zaradcze. Służby miejskie, w tym Straż Miejska, a także Policja i Straż Pożarna wykonują polecenia wojewody i inspekcji sanitarnej. Koordynacją działań w tym zakresie zajmuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego jestem szefem. Do koniecznego minimum ograniczyliśmy bezpośrednią obsługę klientów w Urzędzie Miejskim i jednostkach miejskich. Pracujemy w ograniczonym składzie, ale zachowana została możliwość załatwienia najpilniejszych spraw.

 

Od 23 marca, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, zamknięte pozostają przedszkola, szkoły i żłobki. Dzieci i młodzież są dzięki temu bezpieczne w domach, a wiedzę i umiejętności zdobywają ucząc się zdalnie. Za organizację lekcji na odległość  odpowiadają dyrektorzy, a nauczanie odbywa się poprzez internetowe platformy. Ze zdalnym nauczaniem oswajają się dzieci, nauczyciele jak również rodzice – Wam szczególnie nisko się kłaniam, bo zdaję sobie sprawę ile dodatkowych obowiązków spadło właśnie na Was.  Dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców oraz pozyskanym przez gminę funduszom zewnętrznym nie będziemy już mieli problemu z zapewnieniem niezbędnego sprzętu dzieciom, które wcześniej go nie posiadały.

 

W tym miejscu chciałbym także podziękować wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy zasiedli do maszyn, szyją maseczki dla szpitala, policji, straży miejskiej, MZBM, OPS i innych podmiotów oraz robią zakupy seniorom – to cudowny objaw naszej niezwykłej umiejętności działania w trudnych sytuacjach i siła lokalnej społeczności. Pyskowice to wyjątkowe miasto pełne dobrych, życzliwych i oddanych ludzi. Dziękuję!

 

Szanowni Państwo, samorząd Pyskowic stara się na bieżąco reagować na sytuację związaną z COVID-19, a nawet wyprzedzać rozwój wypadków. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kolejne ograniczenia i środki profilaktyczne. Do odwołania zamknięte pozostaje targowisko miejskie. To trudna decyzja zwłaszcza w sytuacji przedsiębiorców dla których ta forma działalności jest jedynym źródłem dochodu. Poprosiłem w tej sprawie o Waszą opinię, a wynik głosowania na Facebooku potwierdził słuszność przyjętego rozwiązania. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że w związku z ograniczeniami  w bezpośrednich kontaktach częściej niż do tej pory będziemy wykorzystywać ten sposób  do komunikowania się z Państwem w różnych sprawach.

 

W trybie pilnym wprowadzona została dezynfekcja ławek oraz wiat przystankowych. Środkami odkażającymi czyszczone są klamki, drzwi wejściowe, poręcze i panele od domofonów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM sp. z o.o. Posiadamy zapasy środków dezynfekcyjnych pozwalające na przeprowadzenie takiej akcji cyklicznie. Dodatkowo zakupiliśmy specjalistyczną maszynę do odkażania różnego typu obiektów za pomocą gorącej pary.

 

Drodzy Mieszkańcy, żadna potrzebująca osoba nie pozostaje bez pomocy. Pod specjalnym numerem telefonu 507 942 337 wsparcie w zrobieniu niezbędnych zakupów i załatwieniu najpilniejszych spraw znajdą seniorzy i osoby samotne. Blisko trzy tony żywności trafiły do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Paczki, sfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dostarczyli bezpośrednio do rąk mieszkańców pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie ze Strażą Miejską. Można również skorzystać z pomocy psychologicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu 507 942 348.

 

Podejmując działania profilaktyczne, mające na celu bezpośrednią ochronę, jako samorząd miasta, nie zapominamy o przeciwdziałaniu dalej idącym skutkom epidemii.  W miarę możliwości wesprzemy pyskowickie firmy  poszkodowane w związku z koronawirusem. Już dziś lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi za czynsze w lokalach należących do miasta. Pakiet pomocowy obejmuje również zwolnienia w opłacie za odpady komunalne dla przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej i zamknęli lokal użytkowy. Jednocześnie na bieżąco śledzimy ustawowe rozwiązania dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości i innych rozwiązań jakie ma zapewnić tarcza antykryzysowa. Nadal i bez zmian  obowiązują  ogólne zasady umarzania i rozkładania zaległości podatkowych na raty oraz  odraczania terminów płatności na indywidualny wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 

Dziękując Państwu za odpowiedzialność, jeszcze raz apeluję o zachowanie rozsądku. Odpowiedzialne zachowanie zdaje egzamin. W Pyskowicach wystąpił jeden przypadek zakażenia COVID-19. Należy jednak pamiętać, że zagrożenie narasta. Przybywa zakażonych na terenie powiatu gliwickiego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają wybory  prezydenckie zaplanowane na 10 maja br.

 

W czwartek, 26 marca, samorząd Pyskowic otrzymał pismo o udostępnienie lokali do pracy komisarzom wyborczym i jednocześnie o wszczęcie procedury wyłaniania komisji wyborczych. Nie ma też zapowiedzi, że wybory prezydenckie nie odbędą się w przewidzianym czasie. Ta perspektywa mnie niepokoi. Przybywa samorządowców, którzy piszą bezpośrednio do kancelarii Prezydenta RP wyrażając troskę o zdrowie mieszkańców w związku z wyborami. Podzielam obawy o rzetelne i bezpieczne dla wyborców oraz osób pracujących w komisjach ich przeprowadzenie. Napisałem w tej sprawie do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. Dzisiaj myślenie o tym, że spotkamy się przy urnach wyborczych na „święcie” demokracji  jest mocno życzeniowe. Stanowisko w tej sprawie zajął również Śląski Związek Gmin i Powiatów, którego Pyskowice są członkiem i które w pełni popieram https://www.silesia.org.pl.

 

Jeszcze raz Was proszę, abyście potraktowali najbliższe tygodnie jako czas wypełniony rozwagą, wspólną odpowiedzialnością i wzajemną solidarnością. Proszę też o bieżące śledzenie zaleceń służb sanitarnych i korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł wiedzy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej. Na stronie internetowej miasta Pyskowice – www.pyskowice.pl – oraz oficjalnym fanpage na Facebooku na bieżąco publikujemy najnowsze informacje w tym zakresie. Przypominam również, że jestem do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 32 332 60 20 w godzinach pracy Urzędu oraz pod adresem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl.

 

Drodzy Mieszkańcy - zachowajmy spokój, przestrzegajmy zasad kwarantanny, chrońmy się nawzajem. Życzę dużo zdrowia!

 

Adam Wójcik 
Burmistrz Pyskowic