APEL DO MIESZKAŃCÓW

2011-03-17

Urząd Miejski w Pyskowicach z uwagi na zbliżający się sezon wiosenno - letni zwraca się do mieszkańców o wykonanie prac porządkowych i zapewnienie właściwego stanu czystości terenów zieleni oraz chodników położonych przy gminnych drogach publicznych bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości", należy do właściciela nieruchomości. W związku z powyższym zwracamy się o likwidację „wszelkich zanieczyszczeń pozimowych" (papiery, opakowania, butelki itp.), zbieranie i pozbywanie się zalegających śmieci, liści, opadów z drzew i krzewów oraz psich odchodów.

Liczymy na Państwa współpracę w w/w zakresie.