APEL RZECZNIKA PRAW DZIECKA

2011-07-19

W związku z ostatnimi, tragicznymi wypadkami z udziałem dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalik wystąpił z apelem do Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Miast o podjęcie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z samorządowych placów zabaw i boisk. Rzecznik przypomina, że odpowiedzialność za wyposażenie placów zabaw i boisk sportowych w bezpieczne urządzenia zależy od zarządzających nimi osób.

Przepisy prawa budowlanego regulują kwestię obowiązków administratorów tych miejsc oraz sposób i częstotliwość przeprowadzenia kontroli. Równie istotna jest świadomość rodziców i opiekunów, odpowiednia edukacja oraz właściwy nadzór. Ewentualne lekceważenie zobowiązań podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci może spowodować realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Marek Michalak apeluje o niezwłoczne podjęcie działań, mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na placach zabaw i boiskach.

W związku z powyższym informujemy, iż na terenie Pyskowic wszystkie urządzenia sportowe i zabawowe będące w dyspozycji naszej Gminy posiadają niezbędne atesty oraz są w dobrym stanie technicznym i estetycznym, co potwierdzają przeprowadzane corocznie kontrole. Na bieżąco bowiem podejmowane są na terenie Pyskowic działania, które mają sprawić aby wszyscy użytkownicy placów zabaw i boisk czuli się bezpiecznie i komfortowo.