APEL WOJEWODY ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCY NISKICH TEMPERATUR

2012-02-02

W związku z trwającymi silnymi mrozami, Wojewoda Śląski wystąpił do mieszkańców województwa śląskiego z apelem o rozwagę, ostrożność, a także pomoc innym w przetrwaniu niskich temperatur. Zobacz apel.