APEL ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

2013-09-19

„Odkrywamy Czystą Polskę" to hasło dwudziestej edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska", do której już od początku swego istnienia włącza się również nasz Powiat za pośrednictwem akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki". Jak trafnie zauważają organizatorzy akcji „Sprzątania Świata", jakość środowiska, w którym żyjemy, to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas podejmując codzienne decyzje może poprawić stan środowiska. Zaś inicjatywy typu „Sprzątanie Świata" czy „Sprzątamy Powiat Gliwicki" są pretekstem do przypomnienia wszystkim o tym, by każdego dnia na nowo, odpowiedzialnie korzystać ze środowiska.

Taki alert jest potrzebny nam wszystkim, gdyż pod naporem codzienności łatwo zapomnieć o podstawowych i najprostszych, a dostępnych sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

Jednym ze sposobów ograniczenia destrukcyjnego wpływu człowieka na naturę jest minimalizowanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, wychodząc naprzeciw tym problemom, wprowadza obowiązek segregacji.

Jednakże to, czy system okaże się sprawny, nie zależy jedynie od jakości i ilości przepisów prawnych, które go regulują. Głównym elementem tego mechanizmu są ludzie. Rzetelne podejście do segregacji i wysoka świadomość ekologiczna pozwolą nam odkryć czysty Powiat Gliwicki.

Dlatego też przygotowując się do kolejnego Sprzątania Powiatu pamiętajmy, że autorami obrazu czystego pięknego Powiatu Gliwickiego jesteśmy my wszyscy – jego mieszkańcy.