AWARYJNE ZAMKNIĘCIE SKRZYŻOWANIA – PRZEDŁUŻONY TERMIN

2018-05-11

W związku z dodatkowymi pracami wykonywanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przesunięciu, do piątku 18 maja, ulega termin całkowitego zamknięcia skrzyżowania: ul. Strzelców Bytomskich z ul. Szpitalną. W związku z powyższym wciąż obowiązują zmiany w organizacji ruchu drogowego tj. objazdy następującymi ulicami miasta: ul. Szopena, ul. Wojska Polskiego, ul. Cichą oraz ul. Armii Krajowej i ul. Nową. Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy!

Zmiana w organizacji ruchu drogowego