BADANIA ANKIETOWE – STUDIUM TRANSPORTOWE

2017-09-19

W dniach 19 września – 17 października br. (wtorek-piątek w godz. 12.00-21.00, sobota - cały dzień, poniedziałek – nie, niedziela – nie) na terenie naszego miasta firma PBS Sp. z o. o. przeprowadzi na losowo wybranych 88 pyskowickich gospodarstwach domowych anonimowe badanie ankietowe pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Celem ww. badania jest zebranie informacji na temat wszystkich odbytych w ciągu doby podróży, aby w efekcie poprawić i dopasować system transportowy do rzeczywistych potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w tym mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Każdy ankieter posiada imienny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, a także kopię listu rekomendującego. W razie wątpliwości, tożsamość ankietera można potwierdzić pod numerem telefonu infolinii KZK GOP: 800 16 30 30 lub na stronie internetowej www.studiumtransportowe.pl. List rekomendujący: http://www.pyskowice.pl//files/