BADANIA ANKIETOWE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH

2017-01-17

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o aktualnie prowadzonych na terenie województwa śląskiego badaniach ankietowych: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych; Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym; Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych, Badanie aktywności ekonomicznej ludności; Kształcenie dorosłych. Więcej informacji na temat ww. badań i sposobach ich realizacji można przeczytać na stronie internetowej: www.katowice.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - logo