BADANIA ANKIETOWE W URZĘDZIE

2014-02-26

W celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów oraz dostosowania realizowanych usług do potrzeb i oczekiwań mieszkańców Urząd Miejski w Pyskowicach prowadzi badania ankietowe wśród klientów korzystających z jego usług.

W miesiącu styczniu 2014 r. poddano analizie 35 ankiet, które zostały złożone w II półroczu 2013 r. Ankietowani pozytywnie ocenili pracę komórek organizacyjnych oraz jakość świadczonych usług przez tut. Urząd. Sugestie zawarte w ankietach dotyczące wydawania potwierdzeń złożenia wniosku zostały przekazane do rozpatrzenia przez właściwą komórkę organizacyjną.

 

Dziękujemy klientom Urzędu za dotychczasowy udział w badaniu. Jednocześnie zachęcamy do dalszego wyrażania opinii poprzez wypełnienie arkusza „Ankiety oceny zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Pyskowicach". Druki ankiet udostępniane są w formie papierowej w biurach tut. Urzędu i wypełnione podlegają zwrotowi przez respondenta do urny znajdującej się przy okienku Biura Obsługi Interesanta (pok. 107 parter). Opinie, spostrzeżenia, uwagi i wnioski wyrażone w badaniu przyczynią się do wzrostu profesjonalizmu kadry pracowniczej Urzędu oraz do dalszego doskonalenia jakości świadczonych usług publicznych oferowanych przez nasz Urząd.