BADANIE PLONÓW ZBÓŻ ORAZ RZEPAKU I RZEPIKU

2017-08-21

Urząd Statystyczny w Katowicach na terenie województwa śląskiego do 25 sierpnia br. prowadzi badanie ankietowe pn. „Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku". Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu teleinformatycznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. Więcej o tym i innych badaniach ankietowych przeprowadzanych przez US w Katowicach można przeczytać na stronie: www.katowice.stat.gov.pl.

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku