BARTOSZ BEZA DRUGI W KONKURSIE "STRAŻNIK MIEJSKI ROKU 2011"

2011-11-09

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się finał konkursu „Strażnik miejski roku 2011", zorganizowanego z inicjatywy wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. W konkursie wzięło udział 369 strażników straży miejskich województwa śląskiego z 20 jednostek straży. Zwyciężył Klaudiusz Szweda ze Straży Miejskiej w Radlinie, drugie miejsce zajął Bartosz Beza ze Straży Miejskiej w Pyskowicach, a trzecie Mariusz Wójcik ze Straży Miejskiej w Knurowie.

Na zdjęciu wyróżniony strażnik Bartosz Beza

 

Do sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w formie testu przystąpiło 20 strażników miejskich, którzy uzyskali największą liczbę punktów na etapie eliminacji lokalnych. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wysoko oceniła poziom wiedzy uczestniczących w konkursie strażników miejskich. Testy wiedzy przeprowadzone na etapie eliminacji lokalnych (30 pytań) i finału wojewódzkiego (50 pytań) obejmowały zagadnienia materialnego prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenie, prawa o ruchu drogowym, uprawnień straży i strażników oraz dokumentowania przez strażników czynności służbowych. Poziom finału był bardzo wyrównany, a kolejnych laureatów dzielił wynik zaledwie jednego punktu.

 

Konkurs zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale nadinsp. mgr Dariusza Biela, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Wręczenie nagród i pamiątkowych pucharów odbyło się 26 października br. podczas IV Konferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie" w Expo Silesia w Sosnowcu.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej, równie owocnej służby!