BĘDZIE DRUGI ORLIK W PYSKOWICACH - POWSTANIE PRZY SP6

2012-02-15

Radni Sejmiku Wojewódzkiego na sesji w dniu 13.02.2012 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dwudziestu gminom, w tym Pyskowicom, z których każda otrzyma 333 tys. złotych na budowę Orlika. W takiej samej wysokości Gminy otrzymają również dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast gminy, w których tzw. wskaźnik G jest mniejszy od 1 tys. zł / mieszkańca, otrzymają dotację z MSiT w wysokości 500 tys. zł, a taką gminą są Pyskowice. Pozostałą część kosztów inwestycji, czyli około 600 tys. zł Pyskowice zabezpieczą z własnego budżetu.

Zgodnie z planem obiekt powstanie przy szkole podstawowej nr 6, do której uczęszcza 334 uczniów. Istniejące boisko zewnętrzne o nawierzchni asfaltowej w roku ubiegłym zostało ze względu na stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, wyłączone z użytkowania. Podkreślić należy, że w szkole funkcjonują 3 klasy sportowe, które dodatkowo po niedawnym pożarze sali gimnastycznej zostały pozbawione zaplecza sportowego. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest pod koniec II kwartału, a jej zakończenie na przełomie III i IV kw. br. Z doświadczenia przy budowie Orlika w ZS przy ul. Szkolnej 2 wiemy, że po rozstrzygnięciu przetargu, przy dobrym wykonawcy, inwestycję można z powodzeniem zakończyć nawet w okresie 2 - 3 miesięcy.