Bez barier, bez granic. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla pracujących

2021-07-30

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Gliwicach organizuje bezpłatne szkolenie dla osób pracujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To okazja, by bez ponoszenia kosztów podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje cyfrowe.

Program szkoleń obejmuje kursy w zakresie: zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym, tworzenia i rozwoju rozwiązań chmurowych, organizacji i zarządzania pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i e-narzędzi.

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w dwóch kursach. Zajęcia odbywają się w grupach liczących 10 -12 osób, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive, a szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym (m.in. ECCC lub VCC).

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym, a liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/formularz/

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/