Pyskowicki System Ostrzegania

Pyskowicki System Ostrzegania skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Pyskowice, którzy chcą otrzymywać ostrzeżenia m.in. o anomaliach pogodowych, komunikaty meteorologiczne, informacje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu lub inne informacje mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Kliknij tutaj aby się zarejestrowaćDo rejestracji w systemie niezbędny jest tylko adres e-mail, nie trzeba podawać innych danych osobowych. Po rejestracji (system aktualizowany jest co 24h, maksymalny czas wprowadzenia nowego adresu to 72h) każdy uczestnik będzie otrzymywał na podany adres e-mail wpływające do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne m.in. o silnym wietrze, burzach, opadach deszczu czy śniegu, itp. Przesyłane wiadomości mogą zawierać załączniki w formie PDF.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Burmistrz Miasta Pyskowice, adres: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pyskowice.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania ostrzeżeń m.in. o anomaliach pogodowych, komunikatów meteorologicznych, informacji o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu lub inne informacje mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres uczestnictwa w systemie. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania ostrzeżeń. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.