Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Uprawnienia żołnierza rezerwy w przypadku odbycia ćwiczeń wojskowych

Świadczenie pieniężne z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

 

Kto może załatwić sprawę: 

Żołnierz rezerwy oraz osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy)

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r.  o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1430),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018r.; poz. 881)

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych

3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego*, pracodawcy*, burmistrza*, w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, po dokonaniu czynności o których mowa w § 5 ust. 1 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2018r., poz. 881) oraz datę wydania zaświadczenia.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 207 (I piętro) lub telefonicznie tel. (32) 332 60 21.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę