Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Uprawnienia żołnierza rezerwy w przypadku odbycia ćwiczeń wojskowych

Świadczenie pieniężne z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

 

Kto może załatwić sprawę: 

Żołnierz rezerwy oraz osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy)

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r.  o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1430),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018r.; poz. 881)

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych

3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego*, pracodawcy*, burmistrza*, w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, po dokonaniu czynności o których mowa w § 5 ust. 1 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2018r., poz. 881) oraz datę wydania zaświadczenia.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 207 (I piętro) lub telefonicznie tel. (32) 332 60 21.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę