Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia

Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia 

Skala zagrożeń i ich rodzaj może być bardzo różnorodny. Do najbardziej prawdopodobnych i możliwych na terenie miasta Pyskowice należą:

Katastrofy drogowe 

Nieustanna rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy i wypadku drogowego. Przez teren Miasta Pyskowice przebiegają: droga krajowa nr 94 oraz 40, droga wojewódzka 901.  

Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego:

zabezpiecz miejsce zdarzenia:

 • „zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku);

 • w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych),

 • jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń z jezdni uszkodzone pojazdy aby nie były przyczyną kolejnego, groźniejszego wypadku;

 • przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne)  wezwij służby ratownicze;

 • jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy;

 • jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty. Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo,

 • ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego;

Pamiętaj!

Aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Pamiętaj, że ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.

Wypadki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 

Mogą wystąpić na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych, ich następstwem może być zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców. Na terenie Miasta Pyskowice potencjalnym źródłem zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi są ewentualne kolizje drogowe cystern z wyciekiem przewożonych środków chemicznych.

Przed awarią:

 • zorientuj się czy w terenie twojego miejsca zamieszkania produkowane są lub magazynowane surowce lub półprodukty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe), dowiedz się, czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę o sposobach postępowania;

 • zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych, przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu;

 • bądź przygotowany na ewakuację, może ona potrwać kilka godzin, a nawet kilka dni;

 Zapamiętaj!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu, w następujący sposób:

W górnej części tablicy oznacza się za pomocą kodu dwu- lub trzycyfrowego właściwości niebezpieczne Toksycznych Środków Przemysłowych. Pierwsza cyfra numeru określa zasadniczą właściwość niebezpieczną materiału, rodzaj TSP, przy czym : 3 - oznacza materiał ciekły zapalny. Druga i trzecia cyfra numeru określają:

 • rodzaj niebezpieczeństwa,
 • stopień zagrożenia,
 • dodatkowe cechy niebezpieczne, przy czym 8 - oznacza działanie żrące.

W dolnej części tablicy umieszcza się numer identyfikacyjny TSP (Formaldehyd).

Gdy pierwsza i druga cyfra są takie same oznacza to nasilenie niebezpieczeństwa głównego (zasadniczego). Znak "X" postawiony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza zakaz zetknięcia się tego materiału z wodą.

Podczas awarii:

Przebywając w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem się jakichkolwiek toksycznych środków należy:

 • zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi, zatelefonuj do straży pożarnej,
 • gdy znajdujesz się w samochodzie zamknąć okna i wyłączyć wentylację, 
 • chronić drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nimi drogi oddechowe;
 • opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii, jeśli jest to niemożliwe a miejsce awarii nie jest Ci znane schroń się do pomieszczeń;
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;
 • jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygasić piece, zamknąć przewody kominowe i wentylacyjne - gdy zostanie zarządzona ewakuacja. Zamknij okna, mieszkanie, powiadom sąsiadów i udaj się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służby porządkowe;
 • przystąpić niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka, gdy nie zdążyłeś opuścić mieszkania;
 • wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy);
 • zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach;
 • włączyć dostępne środki masowego przekazu (np. radio, TV) na program lokalny, i zastosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach;

Pamiętaj!

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej, zanim stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego!

Po awarii:

 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń;
 • unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów, dopóki nie będą zbadane przez terenową stację sanitarno - epidemiologiczną;
 • jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu, i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic, a następnie zgłoś się do lekarza;
 • spakuj skażone ubranie i buty w oddzielnym szczelnym pudle bez kontaktu z innymi nieskażonymi rzeczami, i wezwij władze lokalne do usunięcia tych przedmiotów;
 • dowiedz się u lokalnych władz czy i jak odkazić ziemię i nieruchomości.

Katastrofy kolejowe 

Katastrofy kolejowe - występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze mogą dotknąć pasażerów jak i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

 Do podstawowych zasad należy:

 • powiadomienie służb ratowniczych;

 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;

 • stosowanie się do poleceń służb ratowniczych;

 • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;

 • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia;

 • jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach;

Katastrofy budowlane

Najczęściej powodowane są:

 • wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi,
 • brakiem regularnej konserwacji obiektów,
 • wybuchami gazu,
 • następstwem wystąpienia innych zagrożeń, np. pożaru, powodzi, wichury.   

  Do  podstawowych zasad należy:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe);

 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;

 • stosowanie się do poleceń służb ratowniczych;

 • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;

 • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia;

 • jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach;

 • o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód - uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe;

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:

 • wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy;

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):

 • nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwisz ratownikom Twoją lokalizację;

Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):

 • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.);
 • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;
 • nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;
 • nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest bezpieczne;
 • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej;
 • zgłoś swoje potrzeby do ośrodka pomocy społecznej lub władz miasta.

Gaz – to paliwo wygodne i czyste, ale może być niebezpieczne!

Instalacja gazowa powinna być często kontrolowana przez użytkownika, a co najmniej raz w roku przez specjalistę.

 W celu wykrycia niewielkich nieszczelności, okresowo gaz nawaniany jest dużą ilością specjalnej substancji, która powoduje, że pachnie on wyjątkowo intensywnie.

Zapamiętaj! 

 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, których wysokość wynosi co najmniej 2,2 m.
 2. Wydajność wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami  gazowymi powinna zapewniać taką wymianę powietrza, by składniki gazu spaliły się całkowicie, a powstałe wskutek spalania zanieczyszczenia zostały wydalone na zewnątrz.
 3. Jeśli ilość powietrza jest zbyt mała, następuje niezupełne spalenie gazu, może powstać trujący tlenek węgla (jest to częstą przyczyną śmiertelnych zatruć, np. podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody).
 4. Gaz ziemny unosi się w górę, dlatego wyciąg (wywiew) należy umieszczać maksymalnie wysoko przy sufitach pomieszczeń.
 5. Ogrzewanie pomieszczeń płomieniami palników kuchni gazowej może spowodować  poważne zatrucia u jego użytkowników.
 6. Czyszczenie i konserwację wnętrza piecyka gazowego, podobnie jak i kuchni gazowej, powierzaj fachowcom.     

Pożar  

Największe zagrożenie pożarowe występuje w rejonie zwartej zabudowy Miasta Pyskowice, w otoczeniu zakładów magazynujących materiały łatwopalne oraz w kompleksach leśnych – szczególnie w okresie suszy. 

Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

 Nie dopuść do powstania pożaru

 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel);

 • nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;

 • utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne;

 • nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć;

 • nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów;

 • nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów;

 • nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;

 • popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku;

 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim. Przestrzegaj terminów badania sprawności i ich legalizacji;

 • zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia;

 • naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon;

W czasie powstania pożaru

 • zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia;

 • wezwij straż pożarną;

 • przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te wykonuj w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

 • jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;

 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;

 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować;

 • wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy;

 • gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe);

 • jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc;

 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś nie palnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne;

Po pożarze

 • nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp., dachy i stropy mogą być osłabione i wymagać naprawy;

 • gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do gminy lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych;

 • wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela;

 •  wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym;

 • jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuścić dom:

  • poproś Policję, Straż Miejską o pilnowanie twojego domu podczas nieobecności;

  • zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową;

  • poinformuj przyjaciół, krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pracodawcę, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania.

Oprócz zagrożeń cywilizacyjnych występują coraz  częściej zjawiska klimatyczne, które są przyczyną klęsk żywiołowych o niespotykanych dotychczas rozmiarach (huragany, wichury, susze, powodzie) 

Upał 

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. 

Objawami oparzenia słonecznego są zaczerwienienie i pieczenie skóry, możliwe swędzenie, gorączka, ból głowy. 

Pierwsza pomoc: weź chłodny prysznic, zmyj olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody. Jeśli na skórze występują pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej.

Objawy przegrzania są następujące: osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności.

Pierwsza pomoc: połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu (nogi unieś na wysokość 20 - 30 cm). Poluzuj ubranie. Użyj zimnej mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą, małymi łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli występują wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku.

 Bądź przygotowany na wystąpienie gwałtownego ocieplenia:

 • ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni;

 • utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach;

 • rozważ montaż zewnętrznych okiennic. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą;

 • spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki;

 • regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów;

 • ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych, zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu;

 • ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała;

 • noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem;

 • Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności;

 • unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. Zredukuj oraz ogranicz wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza;

 • pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia;

Podczas suszy:

 • zmniejsz zużycie wody. Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi wodę;
 • gdzie tylko możliwe, używaj wielokrotnie tej samej wody.

Wichury

Występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.

Wichury - wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występujące coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

Huragany - wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

Przed nadejściem wichury:

 • słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne;

 • sprawdź, czy poszycie na dachu jest solidnie przymocowane; zabezpiecz odpowiednio okna;

 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód w przypadku porwania ich przez wiatr;

 • pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują;

 • upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy. Miej zapas naładowanych baterii;

 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki;

 • zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny;

W czasie silnych wiatrów:

 • zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;

 • jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie;

 • nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami;

 • nie spaceruj też pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne mogę Cię dotkliwie poranić;

 • jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację:

  • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe;

  • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, główny zawór wody i gazu oraz zabezpiecz dom;

  • zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;

  • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież;

Po przejściu silnych wiatrów:

 • zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych;

 • uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu;

 • nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj zerwanych przewodów;

 • jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia;

 • sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu;

Burza 

Najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia.

Bądź przygotowany na wystąpienie burzy:

 • ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków burzy;

 • przygotuj swoje mieszkanie (dom):
  • zabezpiecz rynny i inne części budynku;
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
  • sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów;

Podczas burzy:

 • jeżeli spotka Cię burza z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jego zakończenia;

 • jeśli jesteś w domu:

  • zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;

  • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;

  • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;

  • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;

  • miej włączone radio w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami;

  • wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny;

  • jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi itp.;

Po burzy:

 • jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia;

Mrozy i zamiecie śnieżne 

Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych na odmrożenie części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców nóg, nosa, małżowin usznych.

Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej -35 °C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości - do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeśli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go własnym ciałem.

Silny wiatr - w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0 °C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30 °C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji.

Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące) okłady. Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia. Unikaj podawania kawy - ze względu na zwartość kofeiny, nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:

 • słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne;

 • w czasie opadów pozostań w domu;

 • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia;

 • zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków;

 • oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach;

 • jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylacje pomieszczeń.

   Podróżowanie w zimie:

 • Pamiętaj, że jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania.

 • jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu. Jeśli podróżujesz samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, informuj innych o swoim planie podróży; używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów;

 • przygotuj swój samochód do zimy; trzymaj "zimowy zestaw" w bagażniku swojego samochodu (łopatkę do śniegu, migające światło, rękawice, czapkę, koc, linę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną, kable do akumulatora); pamiętaj, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach; jeśli śnieg uwięzi Cię w twoim samochodzie:

  • zjedź z głównego pasa, włącz migające światła alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie samochodu lub przez okno ;

  • pozostań w swoim samochodzie by ratownicy mogli łatwiej Cię znaleźć. Nie wychodź

   z samochodu o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógłbyś znaleźć schronienie;

  • wyłączaj silnik i ogrzewanie na dziesięć minut w ciągu każdej godziny w celu utrzymania ciepła. Kiedy silnik pracuje, lekko otwórz okno w celu wentylacji. 

  • wykonuj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu lecz unikaj przemęczenia. Ogrzewaj się przykrywając się z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem i kocami; 

  • bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora. Ogranicz potrzeby zużycia energii, używaj światła, ogrzewania i radia zależnie od możliwości ;

  • w nocy, włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć.

Epidemie 

W celu uniknięcia epidemii zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn każda osoba powinna:

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny;

 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł;

 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;

 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza;

 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych;

 • ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;

 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np.: ostrzeżenia, o wściekliźnie);

Aby zmniejszyć zagrożenia, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:

 • nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia bez   zewnętrznych oznak uszkodzenia, ani przechowywanej
 • w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze) oraz po upływie terminu przydatności do spożycia;
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożycia;
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Powódź

Największe zagrożenie powodziowe w Mieście Pyskowice występuje w rejonie ulicy Mickiewicza oraz Rzecznej.

Woda - jeden z najgroźniejszych żywiołów, który powoduje największe statystycznie straty ludzkiego dobytku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że zagrożenie powodzią może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne.

Przygotuj się do powodzi, zanim ona ciebie zaskoczy!!!

 • poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym:

  Pogotowie przeciwpowodziowe - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i według prognoz będzie się podnosić;

 • alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego lub go przekracza,

  a prognozy przewidują dalszy jego wzrost;

 • nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem ze strony pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego;

 • zorientuj się w urzędzie miasta czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy Twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody. Dowiedz się jak zabezpieczyć miejsce Twojego zamieszkania przed powodzią;

 • ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty nią spowodowane;

 • naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu;

 • zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia plastikowa, gwoździe);

Po ogłoszeniu stanu pogotowia lub alarmu, a także w czasie powodzi:

 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne;

 • stosuj się do zaleceń, przekazywanych przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania;

 • przygotuj w części budynku nie narażonej na zalanie zapasy umożliwiające przetrwanie; w postaci żywności, wody pitnej, apteczki pierwszej pomocy z podstawowymi lekami, awaryjnego oświetlenia

  i przenośnego radia z zapasowymi bateriami, butli gazowej itp.;

 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku;

 • jeśli jest taka potrzeba lub wydane zostało zalecenie, odetnij dopływ energii elektrycznej i gazu do budynku;

 • przebywając wewnątrz budynku ulokuj się na najwyższej kondygnacji, w pobliżu zgromadzonych zapasów i dobytku;

 • nie chodź po obszarach zalanych wodą, jeśli woda przemieszcza się szybko. Fala powodziowa

  o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka;

 • jeśli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego;

 • w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu to połowa sukcesu.

Po powodzi:

 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne;

 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi

 • ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Mogą być także pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych lub podziemnych;

 • bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu czy innego pojazdu;

 • do wypompowywania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy niż w zalanej piwnicy i nie ma pęknięć, osiadania lub odchyleń od pionu ścian budynku;

 • jeśli jest to możliwe, uruchom ogrzewanie budynku lub skorzystaj z przenośnych urządzeń grzewczych;

 • by uniknąć rozwoju grzybów i pleśni, ściany i sufity odkaź za pomocą mleka wapiennego z wapna palonego oraz pomaluj farbami z wapna palonego;

 • zalane przez powódź studnie, ujęcia wody, ustępy, łazienki oraz urządzenia sanitarne oczyść, wysusz i odkaź za pomocą wapna chlorowanego, by uniknąć zakażeń chorobami zakaźnymi;

 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową. Usuń także padłe w wyniku powodzi zwierzęta (w tym celu skontaktuj się z urzędem miejskim);

 • wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz do mycia zębów gotuj przed użyciem;

 • mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować.

RODZAJ ALARMU

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW

SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

za pomocą syren 

przy pomocy rozgłośni radiowych, 
ośrodków TVP i radiofonii przewodowej

za pomocą syren 

przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej

ALARM 
O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH 
I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Dźwięk ciągły trwający 
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o klęskach ... dla ...

ALARM 
O SKAŻENIACH

Dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty:
czas trwania przerwy między dźwiękami powinien wynosić 25-30 sekund   

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
     UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm 
o klęskach ... dla ...

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o klęskach ... dla ...
     

UPRZEDZENIE 
O ZAGROŻENIU SKAŻENIENIAMI

 

 

 

 

----

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Osoby znajdujące się na terenie około godz. ... min. ... może nastąpić skażenie ... z kierunku ...
     

 

 

 

----

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami ... dla ...

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 

---

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

---

 

---