BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

2008-01-09

„Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni”. Pod takim hasłem w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyła się konferencja-szkolenie, której organizatorami byli: Samorząd Miasta Gliwice, Powiat Gliwicki oraz Komenda Miejska Policji w Gliwicach. W konferencji udział wzięli włodarze miast ziemi gliwickiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za kształtowanie przestrzeni publicznych w gminach, wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz funkcjonariusze policji.

W związku z wytypowaniem Pyskowic do programu „Bezpieczne Miasto” jednym z prelegentów na konferencji był burmistrz Wacław Kęska, który przedstawił działania pyskowickiego samorządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście. W konferencji uczestniczył również przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach Andrzej Bąk.

Konferencja podzielona była na cztery bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”. Temat zreferował Naczelnik Sekcji Prewencji KMP w Gliwicach podinsp. Krzysztof Pasternak.

Następnie „Zarys analizy problemu kryminalnego” i badania w tym zakresie zaprezentowali wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. Agata Tyburska oraz podinsp. Ewa Ostrowska. Jedną z konkluzji było stwierdzenie, iż lęk przed przestępczością w Polsce jest generowany przez rzeczywiste zagrożenie, co można uznać za ewenement. Badania wykazały również, że ilość patroli bezpośrednio przekłada się na pozytywną ocenę pracy policji i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami i etapami tworzenia programów profilaktycznych oraz wysłuchać ciekawego wykładu na temat „Zapobiegania przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni”.

Ostatnia część konferencji poświęcona była policyjnemu programowi ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się burmistrz Wacław Kęska, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach nadkom. Rafał Kochańczyk, ekspert Wydziału Prewencji nadkom. Adam Strzebińczyk oraz ekspert Wydziału Prezydialnego podkom. Wojciech Lewandowski.

Spotkanie w tak szerokim gronie było doskonałą okazją do rozmowy o największych problemach w zakresie bezpieczeństwa w gminach i skutecznych metodach walki z wszelkimi przejawami przestępczości i aspołecznych zachowań.