Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

2008-01-09

„Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni”. Pod takim hasłem w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyła się konferencja-szkolenie, której organizatorami byli: Samorząd Miasta Gliwice, Powiat Gliwicki oraz Komenda Miejska Policji w Gliwicach. W konferencji udział wzięli włodarze miast ziemi gliwickiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za kształtowanie przestrzeni publicznych w gminach, wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz funkcjonariusze policji.

W związku z wytypowaniem Pyskowic do programu „Bezpieczne Miasto” jednym z prelegentów na konferencji był burmistrz Wacław Kęska, który przedstawił działania pyskowickiego samorządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście. W konferencji uczestniczył również przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach Andrzej Bąk.

Konferencja podzielona była na cztery bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”. Temat zreferował Naczelnik Sekcji Prewencji KMP w Gliwicach podinsp. Krzysztof Pasternak.

Następnie „Zarys analizy problemu kryminalnego” i badania w tym zakresie zaprezentowali wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. Agata Tyburska oraz podinsp. Ewa Ostrowska. Jedną z konkluzji było stwierdzenie, iż lęk przed przestępczością w Polsce jest generowany przez rzeczywiste zagrożenie, co można uznać za ewenement. Badania wykazały również, że ilość patroli bezpośrednio przekłada się na pozytywną ocenę pracy policji i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami i etapami tworzenia programów profilaktycznych oraz wysłuchać ciekawego wykładu na temat „Zapobiegania przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni”.

Ostatnia część konferencji poświęcona była policyjnemu programowi ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się burmistrz Wacław Kęska, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach nadkom. Rafał Kochańczyk, ekspert Wydziału Prewencji nadkom. Adam Strzebińczyk oraz ekspert Wydziału Prezydialnego podkom. Wojciech Lewandowski.

Spotkanie w tak szerokim gronie było doskonałą okazją do rozmowy o największych problemach w zakresie bezpieczeństwa w gminach i skutecznych metodach walki z wszelkimi przejawami przestępczości i aspołecznych zachowań.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę