Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

2016-02-08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS do 31 marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach (tel. 32 302 90 12), a także na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - logo

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.

 

Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach będą oceniać elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;

- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych;

- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory inne zabezpieczenia przed wypadkami;

- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie;

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;

- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej;

- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;

- estetykę gospodarstw.

 

Do udziału w dorocznym Konkursie Kasa zaprasza właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych, poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę