„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” – KONKURS

2017-02-16

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił XV jubileuszową edycję ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego celem jest promocja zasad zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. do najbliższej placówki terenowej lub oddziału regionalnego kasy. Więcej informacji o konkursie oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

KRUS - logo