BEZPIECZNE WAKACJE 2016

2016-06-24

Wzorem lat ubiegłych, na obszarze województwa śląskiego, została podjęta akcja pn."Bezpieczne wakacje", zmierzająca do skoordynowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Akcja prowadzona będzie od 24 czerwca do 1 września 2016 r. Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl znajdują się informacje o koordynatorach wojewódzkich akcji oraz podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Dodatkowo w celu wsparcia działań mających na celu zabezpieczenie właściwych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na okres od 24 czerwca do 1 września 2016 r. uruchomiony został telefon interwencyjny (32) 207 70 77 obsługiwany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, pod którym mogą być zgłaszane wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji. 

Bezpieczne wakacje 2016