Bezpłatna pomoc prawna nadal działa

2021-01-19

Przypominamy, iż od nowego roku porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w dalszym ciągu telefonicznie oraz e-mailowo.

Termin porady można ustalić na 3 sposoby:

  • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu 32 338 37 29,
  • poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO https://np.ms.gov.pl/
  • przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl zdjęcie lub skan formularza – zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 Więcej informacji: https://www.pyskowice.pl/urzad-miejski/nieodplatna-pomoc-prawna.html

https://bip.pyskowice.pl/bipkod/12693948