BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2011-08-10

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie między 50 a 69 rokiem życia do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych, które odbędą się 25-26 sierpnia br., w godz. od 9.00 do 16.00 oraz 29-31 sierpnia br. w godz. od 10.00 do 17.00 w specjalnym mammobusie przy Urzędzie Miejskim (ul. Strzelców Bytomskich 3). Mammografia jest darmowa, gdy od ostatniego badania finansowanego przez NFZ upłynęły pełne 2 lata. Prosimy o  dokonanie wcześniejszych zapisów w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pokój 102 lub 103) tel. (32) 332 60 03, (32) 332 60 77.

Na badanie nie jest potrzebne skierowanie ani zaproszenie! Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone z powodu rozpoznanego raka piersi!

 

Jedynymi dokumentami jakie należy ze sobą zabrać, są:
• Karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
• Dowód tożsamości z numerem PESEL,
• Jeśli to możliwe zdjęcie z poprzedniej mammografii -to ważne dla oceny badania.

 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet jednak wczesne wykrycie i leczenie dają wielką szanse na całkowite wyleczenie. W 2006 r. zapoczątkowany został „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi", którego celem jest zapewnienie bezpłatnego badania piersi co dwa lata wszystkim ubezpieczonym kobietom w wieku 50-69 lat. U kobiet z wysokim ryzykiem występowania raka piersi (rak sutka u matki, siostry lub córki; obecność mutacji genu BRCA1 lub BRCA2) bezpłatne badanie może być powtarzane każdego roku. Ograniczenie wiekowe do przedziału od 50 do 69 lat ma swoje znaczenie, gdyż ww. grupa wiekowa jest najbardziej narażona na zachorowanie na raka piersi. Mimo, iż badania są bezpłatne, wciąż korzysta z nich niewielka liczba kobiet np. w Pyskowicach na bezpłatną mammografię kwalifikuje się ponad 2,5 tyś. kobiet. Niestety tylko 36% mieszkanek z takiej możliwości skorzystało. Nieuzasadniony lęk przed badaniem i jego wynikiem, wstyd, brak czasu, czy przekonanie, że „mnie to nie dotyczy" odbierają kobietom możliwość wykrycia wczesnych zmian, a tym samym możliwość całkowitego wyleczenia. Aby zachęcić i jednocześnie ułatwić kobietom dostęp do pracowni mammograficznej gliwickie Centrum Onkologii zakupiło nowoczesny mammobus. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skorzystanie z mammografii blisko miejsca zamieszkania oraz bez oczekiwania w kolejkach. Cyfrowy aparat mammograficzny znajdujący się w mammobusie pozwala na ocenę obrazu gruczołu piersiowego nie na kliszy, lecz na monitorze wysokiej rozdzielczości, co daje możliwość jego powiększania oraz wpływa na precyzyjny opis badania. Ponadto, specjalne oprogramowanie pozwala dokładnie ocenić drobne szczegóły, a cyfrowo archiwizowany obraz daje możliwość porównywania wyniku z późniejszymi badaniami. Jest to niezwykle ważne w diagnozowaniu chorób piersi. 

 

Przed badaniem.

Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. W mammobusie zapewnione są komfortowe warunki porównywalne do nowoczesnych placówek stacjonarnych tj. rejestracja, przebieralnia oraz gabinet, w którym wykonywana jest mammografia. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i ogrzewane. Ponieważ konieczne będzie rozebranie się od pasa w górę, warto odpowiednio wygodnie się ubrać. W sytuacji, gdy mammografia wykonywana jest po raz kolejny, należy zabrać ze sobą zdjęcie i opis poprzedniego badania dla porównania - to bardzo pomaga lekarzom zinterpretować wynik.

 

Przebieg badania w mammobusie.

1) Rejestracja - po przyjściu do pracowni należy przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego (karta chipowa) lub dowód osobisty. Na miejscu należy wypełnić ankietę dlatego osoby z wadą wzroku proszone są o zabranie okularów. Oczywiście jeżeli będzie jakiś problem rejestratorka we wszystkim pomoże.

2) Badanie - technik (kobieta) poprosi o rozebranie się w przebieralni. Wszystkie pomieszczenia w mammobusie są klimatyzowane. Zdjęcia rentgenowskie każdej piersi zostaną wykonane metodą cyfrową w dwóch podstawowych projekcjach Podczas badania pacjentka pozostaje w pozycji stojącej lub siedzącej. Badana pierś zostanie uciśnięta plastikową płytą kompresyjną. Uciskowi, trwającemu kilka sekund, może towarzyszyć ból, który warto wytrzymać. Ucisk jest konieczny, aby uzyskać zdjęcie dobrej jakości, a tylko dobra jakość pozwoli na dokładny opis badania.

3) Każda Pani otrzyma karteczkę z numerem badania oraz informacją o miejscu odbioru wyniku. Prosimy zachować karteczkę, będzie potrzebna przy odbiorze wyniku.

4) Jeżeli wynik badania jest prawidłowy - zapraszamy na kolejną mammografię za dwa lata. W przypadku, gdy wynik wzbudzi wątpliwości lekarzy, skierują oni pacjentkę na bezpłatną dalszą diagnostykę, a jeśli okaże się to konieczne - na leczenie.

 

Badanie mammograficzne jest proste, krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania podczas mammografii jest niska i bezpieczna dla zdrowia. Badanie nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania. Potrzebna jest tylko dobra wola. Dlatego zachęcamy, aby skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnej cyfrowej mammografii w mammobusie w miejscu zamieszkania.