BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2012-06-21

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach przy współpracy z Gminą Pyskowice organizuje bezpłatne badania mammograficzne, które będą wykonywane od 2 do 6 lipca br. w godzinach: 2 lipca - 10:00-18:00, od 3 do 5 lipca - 9:00-16:00, 6 lipca - 8:00-15:00 w mammobusie ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia (w 2012 roku dotyczy to roczników 1943-1962). Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie z NFZ, a jedynie dowód osobisty. Badanie jest bezpłatne, gdy od poprzedniego badania refundowanego przez NFZ upłynęły pełne 2 lata (Uwaga! - tzn., że jeżeli nieodpłatne badania były wykonywane dwa lata wcześniej np. 31 lipca to kwalifikację do kolejnych badań uzyskuje się już od 1 lipca - liczy się dany miesiąc).

 

Zapisy na powyższe badania prowadzone są w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w pok. nr 103. Wymagany jest nr PESEL i nr telefonu kontaktowego. Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie pod nr tel. (32) 332-60-03.

 

Udając się na badanie należy zabrać kartę chipową lub dowód osobisty i zdjęcie (wynik) z poprzedniej mammografii.